Fakta om planoverganger

I Norge har vi 2731 planoverganger. Planovergangsulykker er heldigvis sjeldne, men kan ha katastrofale konsekvenser for enkeltmennesker og deres nærmeste når de skjer. Bane NOR ønsker derfor å legge ned alle planoverganger. Vi jobber også med holdningsskapende arbeid for å redusere risikoen for ulykker.

Hvorfor finnes det egentlig planoverganger? Svaret er at da jernbanen ble bygd, ble eiendommer delt, og grunneiere og innbyggere måtte sikres fri tilgang til begge sider av åkeren, beitet, skogen eller tettstedet. Løsningen ble ofte en planovergang som var tilpasset den tidens trafikk og kjøretøy.

Med flere tog, tettsteder som har vokst og flere reisende som krysser planovergangen, øker risikoen for ulykker. Samtidig har Jernbaneverket og Bane NOR jobbet målrettet med å legge ned planoverganger.

Alle planoverganger på riks- og fylkesveger er sikret med bommer, lys- og lydvarsling. På andre veger finnes det anlegg med bare lys- og lydvarsling, og på private veger planoverganger som ikke har annen sikring enn skilt og/eller grind (disse kalles usikrede planoverganger).

Det er ikke lov med planoverganger der vi har dobbeltspor, og det er ikke tillat å bygge nye planoverganger. Ettersom vi bygger ut jernbanen fjerner vi derfor planoverganger. I tillegg jobber vi målrettet for å sikre og legge ned planoverganger også der vi ikke bygger dobbeltspor. Vi prioriterer de planovergangene som har flest kryssinger og der det er størst risiko for at det kan skje en ulykke. Det er i snitt lagt ned 25 usikrede planoverganger hvert år de siste årene, blant disse er det flest usikrede planoverganger.

Fakta – planoverganger i tall

  • 449 planoverganger er sikret med lyd og lys. Av disse har 334 i tillegg også bomanlegg. Alle overganger på riks- og fylkesveger har bomanlegg.
  • 179 planoverganger er kun åpne for fotgjengere.
  • 449 planoverganger har ikke vegsikringsanlegg.
  • 1654 planoverganger er utstyrt med grinder som skal være lukket annet enn ved kryssing.
  • Det er i snitt lagt ned 25 usikrede planoverganger hvert år de siste årene.