Planer Sarpsborg

På denne siden finner du rapporter og dokumenter som er lagd til kommunedelplan for strekningen Rolvsøy-Sarpsborg stasjon-Klavestad.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På strekningen Rolvsøy-Borg bryggerier har Bane NOR utredet fem forskjellige alternativer for ny jernbane. Mellom Borg bryggerier-Klavestad er det utredet to alternativer for jernbane. I tillegg er det utredet to alternativer for ny fylkesvei 118 for hvert banealternativ, og løsninger for riksvei 111 ved Hafslund. Felles plan for veg og bane omfatter området mellom Sarpsborg stasjon og Hafslund. Arbeidet er utført i tett samarbeid mellom Bane NOR, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen. Les Bane NORs anbefaling for jernbanen her.

Bystyret i Sarpsborg besluttet 14. november å legge planene for veg og bane mellom Borg bryggerier og Klavestad på høring. Se saksutskrift fra vedtaket her.

Planen for strekningen Borg bryggerier-Klavestad var på høring fra 9. desember 2019 til 14. februar 2020.

Planen for strekningen fra Rolvsøy til Borg bryggerier var på høring fra 10. august til 16. oktober 2020.

Forslag til kommunedelplan Rolvsøy-Borg bryggerier
(har vært på høring)

Planbeskrivelse

Vedlegg til planbeskrivelse

Måloppnåelse Rolvsøy-Borg Bryggerier

Anbefaling Rolvsøy-Borg bryggerier

Plankart Rolvsøy-Rolvsøysund

Plankart Rolvsøysund-Borg bryggerier

Planbestemmelser Rolvsøy-Rolvsøysund (revidert februar 2021)

Planbestemmelser Rolvsøysund-Borg bryggerier (revidert februar 2021)

Illustrasjonshefte

 

Forslag til kommunedelplan Borg bryggerier-Klavestad
(har vært på høring)

Planbeskrivelse

Vedlegg til planbeskrivelse

Måloppnåelse Borg bryggerier-Klavestad

Anbefaling Borg bryggerier-Klavestad

Plankart (revidert september 2020)

Planbestemmelser (revidert september 2020)

Illustrasjonshefte


Underlagsmateriale (felles Rolvsøy-Borg bryggerier-Klavestad)

Teknisk hovedplan

Samfunnsøkonomisk analyse

Prissatte konsekvenser

Landskapsbilde

Nærmiljø og friluftsliv

Kulturmiljø

Naturmangfold

Naturressurser

 

Andre fagutredninger og rapporter

Byutvikling

Lokale og regionale virkninger

Trafikk

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Miljøbudsjett bane

Miljøbudsjett veg

Fagnotat om anleggsgjennomføring

Fagnotat støy (støysonekart kan oversendes ved henvendelse, send e-post til prosjektleder)

Fagnotat vibrasjoner og strukturlyd

Fagnotat om luftforurensning

Fagnotat vann og avløp

Fagnotat geoteknikk

Fagrapport flom

Strømningsanalyse Sarpsfossen

Ingeniørgeologisk rapport

Miljøgeologi

 

Merknadsrapport Borg bryggerier-Klavestad

Merknadsrapport som oppsummerer og svarer på alle innspill som har kommet i høringsperioden finner du her.