Visjon og verdier

Mer på skinner setter mindre spor. Det er Bane NORs visjon.

Bilde av et grønt og fruktbart landskap utenfor togvinduet.

De fleste reiser i Norge skjer med bil. Vi har flere millioner av dem, og tallet er stigende. Våre varer fraktes stort sett på veiene av vogntog. Det er praktisk, raskt og enkelt – og trafikken er i vekst. Men av hensyn til naturen kan vi ikke fortsette sånn.

For en tredjedel av landets utslipp kommer fra transportsektoren, og da særlig biltrafikken. I tillegg får vi mikroplast, svevestøv, salt- og kjemikaliebruk fra veiene. Utslippene fra jernbanen er nær null. Tog er samtidig den mest energi- og arealeffektive måten å frakte folk og varer.

Når vi bygger ny infrastruktur, slippes det ut klimagasser. Vi ønsker at vår aktivitet i størst mulig grad skal skje på jordas premisser. Det er ikke alltid enkelt, men vi skal stadig bli bedre til å kutte utslipp. Vi skal kreve mer av oss selv og våre leverandører.

Derfor er satsing på jernbane satsing på en bærekraftig fremtid. Derfor ønsker vi å se deg på våre stasjoner. For når du reiser på skinner, setter du mindre spor.

Våre verdier

Åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vår ambisjon er at Bane NOR skal preges av disse verdiene. Det er slik vi ønsker å opptre i møte med samfunnet rundt oss. Det er slik vi ønsker å møte våre samarbeidspartnere og kolleger.

Vi skal ha et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø. Vi skal være nysgjerrige på hverandre og bruke hverandres kompetanse i videreutvikling av jernbanen.

Åpen – fordi vi skal

 • dele og samarbeide for å lykkes
 • verdsette mangfold og nye perspektiver
 • ta opp etiske dilemmaer og handle med integritet
 • være åpne og ærlige i vår forretningsdrift

Respektfull – fordi vi skal

 • møte hverandre og omverden med respekt, toleranse og tillit
 • sette sikkerheten først
 • fremme bærekraft, etisk bevissthet og sosialt ansvar

Engasjert – fordi vi alle

 • er Bane NOR-ambassadører
 • skal tenke helhet og er løsningsorientert
 • skal ta ansvar for egen kompetanse og faglig utvikling

Nytenkende – fordi vi bør

 • være nysgjerrige, søke ny kunnskap og lære av erfaringer
 • bruke hverandres kompetanse for å levere gode resultater
 • utfordre etablerte sannheter
 • være modige i arbeidet for endring og utvikling