Nyheter fra 2023

Her finner du en oversikt over nyheter fra 2023.

Søkeresultat

Viser 51 - 59 av 59 treff

  Vi er i gang med testing av Blixtunnelen etter at vi har gjort flere utbedringer etter hendelsene på Follobanen.

  I samband med hendelsen som førte til at Follobanen ble stengt, har en rapport som ble utarbeidet av Norconsult på oppdrag fra Bane NOR, fått en del oppmerksomhet. Her kan du lese mer om anbefalingene i rapporten.

  Vi får inn svært mange spørsmål om hvorfor Follobanen stoppet, og hvordan dette kunne skje. I denne artikkelen forsøker vi å gi noen svar.

  Etter møtet hos statsråden tirsdag 3. januar har det vært stor interesse for å få innsyn i rapporten “Helhetlig vurdering av strømdistribusjon i returkretsen”, som Norconsult har utarbeidet på oppdrag fra Bane NOR.

  I 2022 endte punktligheten på jernbanen i Norge på 87,8 prosent for persontog. Dette er en nedgang på 2,5 prosentpoeng fra året før og under målsettingen for persontog som er at minst 90 prosent av togene skal være i rute.

  Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård varsler en ekstern gjennomgang av Follobanen. Vi ser frem til et grundig arbeid og svar på hvorfor og hvordan dette kunne skje.

  Årsaken til at Follobanen er stengt for utbedringer, er knyttet til anlegget for togenes returstrøm. Her finner du litt generell informasjon om hva returstrøm er.

  Det er blitt stilt spørsmål ved testing av Follobanen før åpningen, og skapt inntrykk av uenighet mellom Bane NOR og Vy. Det stemmer ikke.

  3. januar skal Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund i møte med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, for å redegjøre for situasjonen på Follobanen.