Nyheter fra 2023

Her finner du en oversikt over nyheter fra 2023.

Søkeresultat

Viser 41 - 50 av 59 treff

  Vi har vi en avdeling som heter Kommunikasjon og samfunnskontakt. Her jobber det 44 ansatte fordelt på 42 årsverk. Vi forteller gjerne hva vi gjør.

  Vi har ikke så mange hemmeligheter i Bane NOR. Men, det hender at vi holder noe for oss selv inntil vi har alle fakta på bordet. Det gjør vi for å være helt sikre på at det vi forteller er både etterrettelig og pålitelig.

  Styret i Bane NOR besluttet tidlig i januar 2023 å igangsette en evaluering av åpningen av Follobanen, for å kartlegge de bakenforliggende årsakene til at banen måtte stenges kort tid etter åpningen 11. desember 2022.

  Her finner du en foreløpig rapport som analyserer mulige årsaker til problemene med strømforsyningen på Follobanen. Det er trolig ikke én enkelt hendelse som er årsak, men en kombinasjon av flere forhold.

  Siden søndag 5. februar har vi kjørt over 400 testturer på Follobanen. Testkjøringen er den siste delen av testprogrammet før vi åpner Follobanen for persontrafikk igjen 5. mars.

  Rasfaren har avtatt, og Nordlandsbanen er nå åpnet på hele strekningen Mosjøen-Bodø.

  Arbeidet med å gjenåpne Follobanen pågår for fullt, men testene har avdekket fire defekte kabler som må skiftes. Vi erkjenner at tidsplanen med feilretting og testing har vært for optimistisk.

  Arbeidet med feilretting og testing av skjøter og endeavslutninger viser seg å være mer omfattende og tidkrevende enn forventet. Vi har derfor besluttet å utsette åpningen av Follobanen. Her kan du se siste pressebrief.

  Mandag denne uka startet Bane NOR testingen av Follobanen. Vi er godt i gang med testingen av anlegget. Når testkjøringen starter avhenger av når vi får strømsatt anlegget.

  Samferdselsdepartementet ba om to redegjørelser i desember 2022. En om hendelsene i Romeriksporten og en om hendelsen på Follobanen.