Nyheter fra 2023

Her finner du en oversikt over nyheter fra 2023.

Søkeresultat

Viser 21 - 30 av 59 treff

  Det er ikke plass til flere tog mellom Oslo, Trondheim og Bodø. Det samme gjelder for Kongsvingerbanen, mens andre strekninger snart er fulle.

  Denne uka meldes det om stekende sol i deler av landet. For å unngå solslyng er vi ekstra på vakt og kontrollerer skinnegangen for å unngå stopp i trafikken.

  21 prosent av jernbanenettet trenger fornyelse. Det er fem prosent mindre enn i 2021. Likevel beskrives utviklingen som «svakt negativ».

  Her finn du Bane NORs årsrapport for 2022. Der spår me ei framtid der fleire reiser med tog og meir gods blir flytta frå veg til bane.

  Den direkte årsaken til at Follobanen ble stengt 19. desember i fjor er mangler i utførelse av skjøter og endeavslutninger, og vanndrypp på en isolator. Det konkluderer våre interne undersøkelser. I tillegg peker vi på organisatoriske forhold som viktige læringspunkter.

  Oppdatert 28. mai kl. 16:30: Etter hendelsen i Blixtunnelen på mandag, valgte Bane NOR å stenge Follobanen torsdag ettermiddag. Siden har begge tunnelløp blitt nøye sjekket. Søndag ettermiddag åpnet Follobanen for trafikk igjen.

  Regjeringen foreslår et tilskudd til jernbanen som skal utjevne årets prisstigning. Det er viktig for å få gjennomført planlagte tiltak på jernbanen i 2023. Fjorårets sterke prisvekst gjorde at flere tiltak måtte utsettes.

  Mange store bygg- og anleggsprosjekter i Norge må gjøre omfattende grunnforsterking fordi byggegrunnen består av leire. Nå kan nye metoder gjøre det mulig å redusere klimagassutslipp og kostnader kraftig.

  Feil på en sporveksel mellom Skøyen og Oslo S fører til forsinkelser i togtrafikken på Østlandet. Sporvekselen må byttes ut med en ny, og det vil etter planen skje natt til lørdag.

  Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil prioritere tiltak som gir et mer pålitelig togtilbud og styrker jernbanens bidrag til Norges klima- og miljømål i kommende Nasjonale transportplan.