Nyheter fra 2023

Her finner du en oversikt over nyheter fra 2023.

Søkeresultat

Viser 1 - 10 av 36 treff

  • Her finn du Bane NORs årsrapport for 2022. Der spår me ei framtid der fleire reiser med tog og meir gods blir flytta frå veg til bane.

  • Den direkte årsaken til at Follobanen ble stengt 19. desember i fjor er mangler i utførelse av skjøter og endeavslutninger, og vanndrypp på en isolator. Det konkluderer våre interne undersøkelser. I tillegg peker vi på organisatoriske forhold som viktige læringspunkter.

  • Oppdatert 28. mai kl. 16:30: Etter hendelsen i Blixtunnelen på mandag, valgte Bane NOR å stenge Follobanen torsdag ettermiddag. Siden har begge tunnelløp blitt nøye sjekket. Søndag ettermiddag åpnet Follobanen for trafikk igjen.

  • Regjeringen foreslår et tilskudd til jernbanen som skal utjevne årets prisstigning. Det er viktig for å få gjennomført planlagte tiltak på jernbanen i 2023. Fjorårets sterke prisvekst gjorde at flere tiltak måtte utsettes.

  • Mange store bygg- og anleggsprosjekter i Norge må gjøre omfattende grunnforsterking fordi byggegrunnen består av leire. Nå kan nye metoder gjøre det mulig å redusere klimagassutslipp og kostnader kraftig.

  • Feil på en sporveksel mellom Skøyen og Oslo S fører til forsinkelser i togtrafikken på Østlandet. Sporvekselen må byttes ut med en ny, og det vil etter planen skje natt til lørdag.

  • Jernbanedirektoratet og Bane NOR vil prioritere tiltak som gir et mer pålitelig togtilbud og styrker jernbanens bidrag til Norges klima- og miljømål i kommende Nasjonale transportplan.

  • Påsken er høysesong for farlig og ulovlig kryssing av jernbanen på ski og til fots. Mange vet ikke at de har vikeplikt for toget. Det bruker lang tid på å stoppe. Ikke ta noen sjanser, oppfordrer Pål Buset i Bane NOR.

  • Fra desember til april går «snøruta» daglig mellom Mo i Rana og Fauske. Arbeidstoget skal holde sporet fritt for snø og is, så folk og gods kan krysse fjellet.

  • Etter snart 16 år i Jernbaneverket og Bane NOR har konserndirektør for Utbygging, Stine Undrum, valgt å si opp sin stilling. Bettina Sandvin, som i dag er prosjektdirektør i Utbygging Øst, har takket ja til å fungere i rollen som konserndirektør for Utbygging fra 11. april.