Nyheter fra 2022

Her finner du en oversikt over nyheter fra 2022.

Søkeresultat

Viser 51 - 60 av 74 treff

 • Skal skremme elgen ut av sporet før toget kommer

  Kan lyden av menneskestemmer skremme hjortedyr vekk fra jernbanesporet? Forskning tyder på det. Nå skal det testes i praksis med lydutstyr på togene.

  En elg løper foran et tog i et jernbanespor
 • Åpner for godstog fra Narvik til New Delhi

  Den 1. mai åpnes en ny godsrute på Ofotbanen: da går første last fra Narvik til Helsinki. Det kan gi klimavennlig transport av nordnorske varer rundt halve kloden.

  Et langs godstog passerer over jernbanen på en vidde om vinteren
 • Grønnere tog på trønderske spor

  Nå er arbeidet i gang! 120 kilometer jernbane i Trøndelag får en klimavennlig opprusting når togene går fra diesel til strøm. Det inkluderer den 140 år gamle Meråkerbanen mellom Hell og riksgrensen.

  En stor borremaskin borrer fundamenter ned i grunnen på et anleggsområde
 • Hva betyr «Ny rutemodell Østlandet» for de reisende?

  Ny rutemodell Østlandet er en rekke jernbanetiltak som skal gi de reisende på Østlandet et bedre togtilbud.

  En far og et barn går sammen hånd i hånd til togstasjonen
 • Ny app skal gi færre forsinkede tog

  Venter du ofte på toget? Nå skal en app varsle om behov for reparasjoner, deler som slites ned og elektronikk som skranter. Dermed kan feilene rettes – før de gir forsinkelser og stans i trafikken.

  Bildet viser skjermen på en mobiltelefon. Via skjermen kan du overvåke jernbanespor.
 • Grønne ambisiøse planer for utvikling av Trondheim S

  Nå går startskuddet for sentrumsutvikling rundt Trondheim S. Dette blir et nytt, moderne knutepunkt til glede for reisende og byen. Veidekke har fått kontrakten på 722 millioner kroner.

  Illustrasjon av hvordan en oppusset togstasjon skal se ut
 • Sender søpla på skinner – för att värma söta bror

  Tirsdag 8. mars rullet ti kontainere med avfall ut fra selskapet HRS i Narvik, med stødig kurs for fjernvarmeanlegget i Kiruna. Det kan spare nordnorske og -svenske veier for 1500 trailere årlig.

  Et godslokomotiv med godsvogner bak står på et togspor. Det er vinter.
 • Jernbanen i Europa støtter i en kritisk situasjon

  Hele jernbanefamilien i Europa mobiliserer. Onsdag lyssatte vi Østbanehallen på Oslo S for å markere solidaritet og støtte til det ukrainske folk.

  En stasjonshall med rulletrapper og en heldekkende lysvegg opplyst i blått og gult
 • Store krav til utslippskutt – vi må satse på jernbane

  FNs klimapanel har slått alarm, utslippene må kraftig ned – over hele verden. Nå må vi satse på en klimavennlig transportform: jernbane.

  Bildet er tatt på en togplattform med tog på det ene sporet og høstlys.
 • I startgropa for ny togparkering på Lillehammer

  På Hove nord for Lillehammer planlegger Bane NOR nye spor for parkering av tog, og nå gjøres det forberedelser med sikte på byggestart neste år. Prosjektet er viktig for å gjøre det mulig med flere avganger på Dovrebanen i fremtiden.

  Illustrasjon i form av et kart som viser hvordan togparkeringen kan se ut