Nyheter fra 2022

Her finner du en oversikt over nyheter fra 2022.

Søkeresultat

Viser 21 - 30 av 74 treff

 • Senker temperaturen på stasjonene for å spare strøm

  Nå senkes temperaturen på 334 togstasjoner landet over. Det reduserer energiforbruket med 10 prosent, og sparer staten for 13 millioner kroner årlig.

  Bilde av Ringebu stasjon.
 • Roger gjør togreisen tryggere

  Roger er 24 meter lang og veier 62 tonn. Med lasermålere og kamera i alle ender durer han gjennom landet vårt for å sjekke at jernbanen holder mål.

  Bilde er av et lokomotiv som står ved en togperrong.
 • Ny kraftelektronikk skal styrke togtrafikken vest for Oslo

  I dag mangler Vestfoldbanen strøm i rushtida, når det går flest togavganger. Nå bygges Sande omformerstasjon, som fra 2025 både vil sørge for masse grønn kraft og samtidig spare energi.

 • Behov for satsing på fornyelse av jernbanen

  I vår rapport «Infrastatus 2021» kommer det frem at 26 prosent av jernbanenettet har en tilstand som krever vedlikehold og fornyelse de neste 12 årene. Dette er en økning på to prosentpoeng fra fjorårets rapport.

  Bilde av et tog på en strekning med dobbeltspor.
 • Sterk økning i nestenulykker på planovergangene

  Hittil i år er det nesten like mange hendelser på jernbanens planoverganger som i hele 2021. Nå går Bane NOR ut og ber folk respektere reglene, for å sikre liv og helse.

  Bilde av en lastebil som har fått stopp på en planovergang.
 • Samfunnet tjener 11 milliarder på 26 000 nye boliger

  Det planlegges tusenvis av nye boliger i Norge de kommende årene. Når vi bygger og fortetter i sentrum av byer og tettsteder, er det lønnsomt for landet og bra for naturen.

  Tegning av en elv med båter, omkranset av nye, fine boligblokker og turgående folk.
 • Stadig mer gods på bane – åtte prosents økning hittil i år

  Godstrafikken på jernbane øker. Og interessen er sterkt stigende: Godsselskapene har søkt om å få frakte 30 prosent mer varer med tog neste år, sammenlignet med 2022.

  Bilde av et godstog på vei gjennom et skogskledt terreng.
 • Trønderske tog får stell på Støren

  Nye Støren verksted viser muskler: laserstyrte jekker kan løfte 280 tonn tog nesten to meter over bakken for vedlikehold.

  Bilde tatt fra lufta av et område med mange spor og store byggninger.
 • Jernbanen bygger bærekraftige byer

  Visste du at togstasjoner og et godt kollektivtilbud er en motor for god byutvikling? I tillegg kutter vi store CO2-utslipp gjennom fortetting i sentrum av tettsteder og færre p-plasser.

 • Enige om utslippskutt

  Målet om å gjøre anleggsplasser utslippsfrie er både nødvendig og oppnåelig.

  Bilde tatt ovenfra av en bru under bygging, over en sjø.