Nyheter fra 2020

Her finner du en oversikt over nyheter fra 2020.

Søkeresultat

Viser 1 - 10 av 93 treff

 • Nyttige fakta om planoverganger

  Toget kan ikke svinge unna og kan bruke flere hundre meter på å stoppe. Det er med livet som innsats å ikke følge trafikkreglene på en planovergang.

  Bilde av bom og et rødt lys ved en vei som krysser jernbanen.
 • Mer jernbane for pengene på Kongsvingerbanen

  Det nær 70 år gamle strømanlegget pensjoneres og byttes ut med nytt utstyr. Det skal gi reisende en jernbane med færre forsinkelser, og økt kapasitet på godstrafikk.

  Illustrasjonsfoto
 • Nord-Europas største sliter får et løft

  Mange tiår som Nord-Europas travleste jernbanetunnel har krevd sitt. Nå får den gamle Ulriken tunnel en velfortjent oppgradering verdt nær 400 millioner kroner.

  Bilde av to menn på Bergen stasjon, med et tog i bakgrunnen.
 • I hovedsak god styring av Follobanen

  Evalueringen av Follobaneprosjektet er ferdig. - Styringen av prosjektet synes i hovedsak å være god, med prosedyrer og systemer i henhold til beste praksis, skriver konsulentfirmaet Oslo Economics.

  Bilde fra Oslo S der det bygges tunnel for Follobanen.
 • Bane NOR innfører «Prosjekt fareblind»

  Som en av de første offentlige byggherrene innfører Bane NOR nå byggenæringens sikkerhetskurs «Prosjekt fareblind» på sine anlegg.

  Illustrasjon fra det digitale kurset fareblind.
 • Ny tunnel gjennom Ulriken åpnet

  Fra i dag får alle togreisende mellom Arna og Bergen glede av nye UIriken tunnel. – En milepæl i moderniseringen av jernbanen i Bergensområdet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

  Bildet er tatt inne i en ny jernbanetunnel før den har åpnet for jernbanetrafikk
 • Tar tak for nye tog i Trøndelag

  I midten av november kom det første av 14 nye togsett med typebetegnelsen 76 til Norge. Bane NOR jobber nå for fullt med å tilrettelegge for de nye togene, som skal fases inn i Trøndelag løpet av 2021.

  Et tog kjører på jernbaneskinner som går gjennom en furuskog.
 • Halvannen milliard til Nordlandsbanen

  Rekordhøye 1,54 milliarder kroner investeres og brukes på vedlikehold ved Nordlandsbanen frem mot 2022. Det vil øke jernbanens satsing på godstransport.

  Et oversiktsbilde av en fjordk og jernbanespor.
 • NRC skal oppgradere Nittedal stasjon

  Vi har signert kontrakt med NRC Norge AS om oppgraderingen av Nittedal stasjon. Det betyr flere togavganger og flere godstog fra 2022.

 • Kommunestyret godkjente meklingsresultatet på Hamar

  Meklingen hos Fylkesmannen førte til et forhandlingsresultat som nå er godkjent av Hamar kommunestyre. Bane NOR starter derfor med reguleringsplan for strekningen Åkersvika til og med Hamar stasjon allerede i 2021.

  Solnedgang over en innsjø. Langs innsjøen går det jernbanespor.