Veileder- og instruktørkurs

Kurset er et tilbud til personer som har ansvar som veiledere og instruktører overfor banemontør-, energimontør- og signalmontørlærlinger, eller andre fagområder.

Kursets hovedmål er å bli en bedre veileder og/eller instruktør. Det forutsettes at søkere har god fagkompetanse og oppgaver knyttet til instruksjon og veiledning i egen virksomhet.

Arbeidsmetoder som benyttes på kurset er:

  • Presentasjon og dialog
  • Praktiske undervisnings- og veilederoppgaver
  • Gruppearbeid

Vi setter opp kurs på oppfordring, ta kontakt ved behov.

Kontaktinformasjon

NN
Tittel
E-post:
Mobil: