Personlig sikkerhet for befaring ved spor

Kurset er for de som skal foreta befaring ved spor uten tilstedeværende hovedsikkerhetsvakt

Dette kurset er for ansatte i Bane NOR, eller personer på oppdrag for Bane NOR, som har et reelt behov for å befare ved spor i forbindelse med planlegging av arbeid, forflytte seg ved spor for å komme fram til et arbeidssted, utføre visuell kontroll og inspeksjon ved spor.

Signert søknadsskjema (høyre kolonne) må sendes  NJ-kursadmin@banenor.no for verifisering.

Personer som har myndighet til å signere skjema, se navnelisten (høyre kolonne)

Vedlegg:
Læreplan (høyre kolonne)

Grunnkurs

  • Søker må selv melde seg på kurs i kursportalen
  • Kurs varer én dag og avsluttes med eksamen i its learning
  • Kursavgift i 2021: kr. 4266,-

Repetisjonskurs

  • Søker må selv melde seg på kurs i kursportalen
  • Søker må sende kursbevis på grunnkurs eller forrige repetisjonskurs til NJ-kursadmin@banenor.no
  • Kandidat får tilgang til e-læringskurset i 2 uker, selve kurset tar 1 time
  • Eksamen den siste kursdagen i its learning, på teams
  • Dersom du må ta slutteksamen på nytt, må du ta kurset fra starten igjen eller ta grunnkurs igjen (se læreplanen)
  • Kursavgift i 2021: kr. 1800,-