Togleder

Med utdanning og erfaring som togekspeditør kan du videreutdanne deg til togleder. Etter bestått eksamen vil du få hovedansvaret for å styre trafikken på en banestrekning fra en trafikkstyringssentral.

Illustrasjonsfoto fra trafikkstyringssentralen i Oslo. (Foto: Einar Aslaksen)

En togleder jobber med å overvåke og styre togtrafikken, og å sørge for at togene går i rute. Det er toglederen som gir ordre om innstilling av tog og som tillater at det skal gjennomføres byggearbeid på strekninger. Dersom det skjer et uhell eller en ulykke skal togleder straks sette i verk nødvendige tiltak for å begrense eventuelle skader på personer og materiell. Dette gjelder også når det er fare for slike hendelser. Toglederen har ansvaret for å rydde linjen og opprettholde normal drift i størst mulig utstrekning.

Grunnopplæringen for togledere skjer på Norsk jernbaneskole i samarbeid med trafikkstyringssentralene som står for praksis under opplæringsperioden.

Grunnopplæringens opplæringsløp består av to moduler som tilsammen tilsvarer 4-5 mnd.

Grunnopplæringen gir en felles opplæring for alle landets togledere i operativ ruteplanlegging og betjening av fjernstyringsanlegg.

Toglederelevene må oppfylle helsekravene og bestå en arbeidspsykologisk test.

Disse kravene er de samme som for togekspeditørutdanningen.

Søknad og opptak

Ledige toglederaspirantstillinger utlyses internt i Bane NOR, og alle med bestått togekspeditøropplæring er kvalifiserte søkere. Har du spørsmål om søkeprosessen og tilsetting ta kontakt med Bane NOR SF.

Kontaktinformasjon

Tormod Snekkerhaugen
Avdelingsleder trafikkopplæring
E-post: Tormod.Snekkerhaugen@banenor.no
Mobil: 419 34 488

Odette Vaage
Koordinator trafikkopplæring
E-post: Odette.Vaage@banenor.no
Mobil: 400 83 128