Togekspeditør

Som togekspeditør kontrollerer og styrer du togtrafikken på egen stasjon, og gir trafikkinformasjon til de reisende. Sammen med togledere sørger togekspeditøren for at trafikkavviklingen på jernbanenettet skjer på en sikker og effektiv måte.

Illustrasjonsfoto fra Ål stasjon. (Foto: Ingunn Halvorsen)

Vanlige arbeidsoppgaver for togekspeditøren:

 • styre togtrafikken på egen stasjon
 • gi informasjon og veiledning til publikum
 • følge retningslinjer for løsninger ved avvik
 • betjene toginformasjonsskjermer på stasjoner 

Trafikkstyringen er skiftarbeid og mange stasjoner og trafikkstyringssentraler er døgnåpne. Dette er derfor en ansvarsfull jobb som krever at du er selvstendig og nøyaktig, og at du kan arbeide under hektiske forhold. Jobben går i all hovedsak ut på å bidra til en sikker og effektiv trafikkstyring, både for passasjertransport og godstrafikk.

Om utdanningen

Utdanningen varer i ni måneder, og opplæringen er lønnet. Etter utdanningen kan du søke stillinger som togekspeditør over hele landet. Utdanningen er delt inn i en praktisk og en teoretisk del som foregår ved Norsk jernbaneskole.

Bane Nor betaler lønn under utdanningen, samt losji ved behov. Det utlyses aspirantstillinger på Bane NORs hjemmesider første kvartal hvert år, så følg med på deres hjemmesider for å søke. Velkommen som søker!

Opptakskrav

 • Bestått treårig videregående skole
 • Gode datakunnskaper
 • Plettfri vandel
 • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig
 • Det er en fordel med gode engelskkunnskaper
 • God helse, syn og hørsel

Aspiranter må i tillegg oppfylle helsekravene og bestå en arbeidspsykologisk test.

Utdanningsløp og gjennomføring

Utdanningen er delt opp i ca. 50 % teori og 50 % praksis. I hovedsak foregår dette med 2 ukers perioder med teori og praksis annenhver gang.

Teorien skjer i form av vanlig klasseromsundervisning i Norsk jernbaneskoles lokaler på Grorud. I tillegg til klasseromsundervisningen, vil man ha trening på modelljernbanen som er på skolen. Denne fungerer som en simulator, hvor flere oppgaver kan øves på og testes under trygge rammer.

Praksisen foregår på opplæringsstasjoner. Hvilken stasjon avhenger av hvilket trafikkområde du søker deg til og hvilke stasjoner som er sett på som best egnet til formålet.

Søknad om aspirantplass

Søknad sendes Bane NOR i henhold til utlysningstekst. Du kan lese mer om yrket, opptakskrav og utlysninger her. Bane NOR kaller inn de kvalifiserte, ønskede kandidater til en arbeidspsykologisk test, hvor språk, tallferdigheter, romforståelse, multitasking etc. blir testet. Det er en utlysning av ledige aspirantstillinger i året (januar/februar), og opplæringen starter høsten samme år. Har du spørsmål om søkeprosessen og tilsetting ta kontakt med Bane NOR SF.

Søkeprosessen

 1. Søknad sendes Bane Nor i henhold til utlysningstekst.
 2. Bane NOR kaller inn de kvalifiserte, ønskede kandidater til en arbeidspsykologisk test, hvor språk, tallferdigheter, romforståelse, multitasking etc. blir testet.
 3. Bane NOR kaller inn de som består arbeidspsykologisk test til jobbintervju.

Oppstart for kurset er i september, og kurset fullføres i mai/juni måned påfølgende år.

Kontaktinformasjon

Tormod Snekkerhaugen
Avdelingsleder trafikkopplæring
E-post: Tormod.Snekkerhaugen@banenor.no
Mobil: 419 34 488

Odette Vaage
Koordinator togekspeditørutdanning
E-post: Odette.Vaage@banenor.no
Mobil: 400 83 128