Elkraft og elsikkerhet

I løpet av våren 2021 vil seksjonen Elkraft og elsikkerhet tilby kurs i tråd med nasjonale retningslinjer med tanke på smittevern. De fleste av vårens forskriftskurs vil bli holdt via fjernundervisning over nett.

Seksjonen Elkraft og elsikkerhet tilbyr nå kurs i tråd med nasjonale retningslinjer med tanke på smittevern. Vi har noen kurs i klasseromsform med få deltakere og god avstand i mellom dem. De fleste av vårens forskriftskurs vil bli holdt via fjernundervisning over nett. 

Våre kurs

Vi tilbyr elektrofaglige kurs for høy- og lavspenningsanleggene i Bane NORs infrastruktur.

Jernbanens elektroanlegg består av både lav- og høyspenningsanlegg.

Eksempler på lavspenningsanlegg er bygningsinstallasjoner, utendørs installasjoner, telekommunikasjon, reléhus for signal og styring og overvåkning av høyspenningsanlegg. Elektrikerens arbeidsoppgaver består blant annet av enkel prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og feilretting av elektriske lavspenningsanlegg

For å arbeide som elektriker i jernbanens lavspenningsanlegg må man ha fagbrev. Kravene er følgende:

  • Videregående skole, Elektrofag VG1
  • Videregående skole, Elenergi VG2
  • 2,5 år læretid i bedrift
  • Bestått fagprøve 

For å stå ansvarlig for utført arbeid i jernbanens høyspenningsanlegg må du være energimontør med KL-kompetanse. Andre arbeidsoppgaver for en energimontør med KL-kompetanse kan være prosjektering, bygging og vedlikehold av elkraftnettet. En energimontør utfører også ettersyn for å forebygge og forhindre skader på materiell, samt feilsøking i elektriske anlegg.

Det kreves fagbrev og kontaktledningskompetanse (KL) for å arbeide som energimontør. Fagbrev som energimontør krever:

  • Videregående skole, studieretning Elektrofag VG1
  • Videregående skole, studieretning Elenergi VG2
  • 2,5 år læretid i bedrift
  • Bestått fagprøve 

 Mange kurs settes opp på forespørsel.

Kontaktinformasjon

Epost: elkraft-nj@banenor.no

Sheraz Akthar
Faglærer Elkraft og elsikkerhet
Mobil: 991 53 877

Knut Grøtting
Kurskoordinator Elkraft og elsikkerhet
Mobil:  400 34 669

Per S. Nygaard
Fagsjef elsikkerhet, Elkraft og elsikkerhet
Mobil: 916 57 626

John-Willy Særvold
Fagsjef lavspenning
Mobil: 916 57 531