Elkraft og elsikkerhet

Vi tilbyr elektrofaglige kurs for høy- og lavspenningsanleggene i Bane NORs infrastruktur.

Jernbanens elektroanlegg består av både lav- og høyspenningsanlegg.

Eksempler på lavspenningsanlegg er bygningsinstallasjoner, utendørs installasjoner, telekommunikasjon, reléhus for signal og styring og overvåkning av høyspenningsanlegg. Elektrikerens arbeidsoppgaver består blant annet av enkel prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og feilretting av elektriske lavspenningsanlegg

For å arbeide som elektriker i jernbanens lavspenningsanlegg må man ha fagbrev. Kravene er følgende:

  • Videregående skole, Elektrofag VG1
  • Videregående skole, Elenergi VG2
  • 2,5 år læretid i bedrift
  • Bestått fagprøve 

For å stå ansvarlig for utført arbeid i jernbanens høyspenningsanlegg må du være energimontør med KL-kompetanse. Andre arbeidsoppgaver for en energimontør med KL-kompetanse kan være prosjektering, bygging og vedlikehold av elkraftnettet. En energimontør utfører også ettersyn for å forebygge og forhindre skader på materiell, samt feilsøking i elektriske anlegg.

Det kreves fagbrev og kontaktledningskompetanse (KL) for å arbeide som energimontør. Fagbrev som energimontør krever:

  • Videregående skole, studieretning Elektrofag VG1
  • Videregående skole, studieretning Elenergi VG2
  • 2,5 år læretid i bedrift
  • Bestått fagprøve 

 Mange kurs settes opp på forespørsel. Kontakt oss ved behov.

Kontaktinformasjon

Sheraz Akthar
Kurskoordinator elsikkerhet, høy- og lavspenning
E-post:sheraz.akhtar@banenor.no
Mobil: 991 53 877


Per S. Nygaard

Fagsjef elsikkerhet, høy- og lavspenning
E-post:per.sverre.nygaard@banenor.no
Mobil: 916 57 626

John-Willy Særvold
Fagsjef lavspenning
E-post:sarjoh@banenor.no
Mobil: 916 57 531


Knut Grøtting
Kurssekretær elsikkerhet, høy- og lavspenning
E-post:knut.grotting@banenor.no
Mobil:  400 34 669