Tverrfaglig beredskapskurs Linjen for KL

Tverrfaglig beredskapskurs Linjen for KL er et 4-dagers teoretisk-/praktisk kurs for KL-montører og energimontører

Mål med kurset:

 • Kandidaten skal etter endt opplæring ha tilstrekkelig kunnskap om baneanleggene for å ivareta sin personlige sikkerhet
 • Kandidaten skal ha generell kunnskap om over- og underbygningens oppbygging
 • Kandidaten skal ha kunnskap om anlegg i værutsatt område i forhold til snø/is, drenering og fare for ras
 • Videre skal kandidaten kunne være med å bruke verktøy som benyttes til feilretting i sporanleggene

Kurset settes kun opp på forespørsel og vi trenger minimum 10 deltakere for å gjennomføre kurset. Dersom det er færre enn 10 deltakere på kurset, vil prisen likevel være for 10 personer. For mer enn 10 deltakere, betaler man vanlig kurspris per stykk.

Krav til forkunnskaper:

 • Fagbrev som KL-montør/energimontør
 • Bør ha typegodkjenning som fører på aktuelle arbeidsmaskiner

Kompetanse etter gjennomført kurs:

Kunnskap om:

 • Over/underbygningens oppbygging
 • Vannet som skadefaktor
 • Anlegg i værutsatte områder
 • Snø og isrydding
 • Kontroll og midlertidige tiltak på drenering
 • Is i tunneler og skjæringer
 • Minste tverrsnitt
 • Bruk av verktøy som benyttes til feilretting i baneanleggene
 • HMS

Kjennskap til:

 • Årsaker til og utbedring av; skinnebrudd og solslyng
 • Helsveist spor
 • Måling av pilhøyder
 • Vindskjevheter i sporet, samt tiltak i forbindelse med midlertidig utbedring
 • Midlertidig utbedring av sporvidde
 • Akutte feil som kan oppstå i sporveksler
 • Plattformer og planoverganger
 • Bruenes over/underbygning, samt spor på bruer

Godkjenningsperiode:

Eksamenskodens gyldighetsperiode ved bestått eksamen er 3 år

Eksamen:

Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen og det kreves minimum 75% riktige svar for å bestå.
Ved ikke bestått eksamen må kandidaten ta nytt kurs og ny eksamen.