Repetisjonskurs banemontør

Dette er et repetisjonskurs for banemontører som trenger regodkjenning

Kurset går over 3 dager, inklusive eksamen.

Med bestått eksamen opprettholdes "Godkjenner av spor etter arbeid".

Dette er et teoretisk repetisjonskurs for banemontører/-reparatører med gjennomgang av følgende emner:

  • HMS
  • Sporets underbygning
  • Sporets trasé
  • Sporets overbygning
  • Sporveksler
  • Helsveist spor
  • Dokumentasjon
  • Anlegg langs sporet

Etter endt kurs skal kandidatene kunne bedømme sporets tilstand og kvalitet ut i fra gjeldende regler og krav, samt avgjøre om trafikk kan settes på sporet og med hvilken hastighet.

Kandidaten skal kunne kontrollere sporets geometri og komponenter ved hjelp av riktige måleinstrumenter, samt rette feil.

Banemontørkompetanse må dokumenteres i form av fagbrev før kurset. Vær oppmerksom på at det blir foretatt ID-sjekk før eksamen. Sørg for å ha med gyldig ID-bevis. Hvis gyldig ID-bevis ikke kan framlegges, tillates ikke kandidaten å gjennomføre eksamen.

Varianter av kurset

Repetisjonskurs banemontør arrangeres både som klasseromskurs og digitalt. Innholdet er det samme.

Klasseromskursene avholdes som regel ved Norsk jernbaneskole i Oslo, med avsluttende skriftlig prøve på papir.
De digitale kursene består av e-læringsleksjoner, øvelser og møte på Teams. Eksamen foregår elektronisk, via ItsLearning.