Nøytralisering av helsveist spor

Kurset er praktisk/teoretisk og varer i 2 dager. Etter endt kurs skal deltaker kunne utføre nøytralisering av helsveist spor. Kurset gjennomføres ved Norsk jernbaneskoles øvingsanlegg på Hauerseter

Hovedmål

Etter endt kurs skal deltaker kunne utføre og være ansvarlig for nøytralisering av helsveist spor

Delmål

  • Kunne kontrollere at sporet tilfredsstiller banetekniske krav til helsveist spor
  • Utføre nødvendig spenningsfrigjøring av skinner
  • Beregne nødvendig forlengelse av skinner
  • Forlenge og kontrollere forlengelse av skinner med strekkapparat og varmevogn
  • Kontrollere sporets beliggenhet i forhold til løfteskjema og VUL

Målgruppe

  • Banemontør/-reparatør som skal ha sertifsering for nøytralisering av helsveist spor
  • Skjøtsveisere som skal ha sertifisering for nøytralisering av helsveist spor

Krav til forkunnskaper

  • Fagbrev som banemontør/-reparatør
  • Ha deltatt minimum 1 år i sveiselag eller har utført minimum 20 sluttsveiser

Sertifisering

Sertifikat utstedes av 3. part sertifiseringsorgan