Andre kurs

Norsk jernbaneskole tilbyr opplæring som ikke er direkte underlagt ett av fagområdene i skolens øvrige kursportefølje.

Signalfag for ingeniører

Denne opplæringen er rettet mot sivilingeniører som skal begynne å arbeide med signalfag i jernbanesektoren. Kurset er å anse som grunnopplæring for alle typekurs innen signal.

Kurset omhandler blant annet oppbyggingen av signalanlegg, jernbanens trafikkregler, historisk utvikling og prinsipper for ulike typer anlegg.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Nordisk elektroteknisk ingeniørutdanning (NEIU)

Formålet med opplæringen er å gi nordiske jernbaneingeniører, først og fremst de som arbeider innenfor de elektrotekniske fagfelter, en bred innsikt innen anvendelse av elektroteknikk ved jernbanen.

Videre er det lagt vekt på at deltakerne skal få kontakt med kollegaer som jobber med tilsvarende oppgaver i andre forvaltninger innenfor fagområdene signalfag, kontaktledning (KL) og banefag. Land som er representert: Finland, Danmark, Sverige og Norge.

Kurset gjennomføres årlig og går over fire uker. Hvert medlemsland avvikler hver sin uke.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.