Andre kurs

Vi ønsker velkommen til ny sesong! Dessverre ble ikke starten på 2021 slik vi ønsket oss, men vi planlegger å komme i gang igjen med klasseromskursene så fort det lar seg gjøre. Kurskalender for 2021 er nå publisert i vår nye kursportal. Norsk jernbaneskole tilbyr opplæring som ikke er direkte underlagt ett av fagområdene i skolens øvrige kursportefølje.

Signalfag for ingeniører

Denne opplæringen er rettet mot sivilingeniører som skal begynne å arbeide med signalfag i jernbanesektoren. Kurset er å anse som grunnopplæring for alle typekurs innen signal.

Kurset omhandler blant annet oppbyggingen av signalanlegg, jernbanens trafikkregler, historisk utvikling og prinsipper for ulike typer anlegg.

For å se kurskalenderen for 2021, trykk her.Velg fanen «Bibliotek» fra startsiden. Her vil du få opp en oversikt over alle opplæringsløp og kurs.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Nordisk elektroteknisk ingeniørutdanning (NEIU)

Formålet med opplæringen er å gi nordiske jernbaneingeniører, først og fremst de som arbeider innenfor de elektrotekniske fagfelter, en bred innsikt innen anvendelse av elektroteknikk ved jernbanen.

Videre er det lagt vekt på at deltakerne skal få kontakt med kollegaer som jobber med tilsvarende oppgaver i andre forvaltninger innenfor fagområdene signalfag, kontaktledning (KL) og banefag. Land som er representert: Finland, Danmark, Sverige og Norge.

Kurset gjennomføres årlig og går over fire uker. Hvert medlemsland avvikler hver sin uke.

For å se kurskalenderen for 2021, trykk her.Velg fanen «Bibliotek» fra startsiden. Her vil du få opp en oversikt over alle opplæringsløp og kurs.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.