Spesielt for signalfag

Obligatoriske kurs

Alle som ønsker å arbeide med kontrollfunksjoner innen signal må delta på grunnkurs i Regler for kontroll. Kurset arrangeres årlig etter behov. 

 • Gjelder ikke om du skal delta på Modul 3A for sluttkontrollører. Kurset i Regler for kontroll inngår i dette kurset.

Alle sluttkontrollører signal må også delta på årlig kurs/samling i Regler for kontroll. Annen hvert år blir kurset et kombinert forum og kurs med teoretisk/praktisk eksamen. Årene det ikke er eksamen vil det bli avholdt større samlinger med en dags varighet. 

Kontrollørene deles inn i to grupper og avlegger praktisk eksamen etter en inndeling oppsatt av Norsk jernbaneskole og våre instruktører. Når du skal gjennomføre praktisk og teoretisk eksamen fremgår av sertifikatregisteret.

 • Sporvekselkontrollører signal og sluttkontrollører signal samles i egne kurs.
 • Sluttkontrollører deltar på kurs i Regler for kontroll for sluttkontrollører selv om de også innehar funksjonen sikkerhetskontrollør signal.

Spesielt for sporvekselkontrollører signal

Alle kurs for sporvekselkontrollører signal arrangeres hos oss på Norsk jernbaneskole. Dette er en liten gruppe og derfor utfordrende å sette opp lokale kurs. Hvert andre år har gruppen kurs med praktisk eksamen - neste gang i 2019.

Sertifiering

Din sertifiseringen er gyldig så lenge følgende er innfridd:

 • Kontrolløren er tilknyttet rett foretak
 • FSE-kurs er gjennomført årlig innen forfallsdato
 • Førstehjelpskurs er gjennomført årlig innen forfallsdato
 • Gyldig godkjenning som Hovedsikkerhetsvakt (unntak sluttkontrollør signal)
 • Gyldig helsegodkjenning
 • Bestått kurs i Regler for kontroll signal
 • Gjennomført repetisjonskurs i anleggstypen inne forfallsdato
 • Personlig egnethet (vurderes fortløpende)

Du eller din leder kan hente ut gjeldende sertifikat fra sertifikatregisteret. Sertifikatet er dynamisk og endres fortløpende etter hvert som du får eller mister kompetanse som følge av ønskede endringer eller overskredne forfallsdatoer.