Påmelding, avbestilling og fakturering

Påmelding

Kurspåmelding må inneholde kontaktinformasjon for deltaker. Dette fremkommer av påmeldingsskjemaet. Alle påmeldinger er bindende. Tilknyttet firma/avdeling i påmeldingen anses som økonomisk ansvarlig for påmeldingen.

Påmeldingsbekreftelse går til den e-postadressen som oppgis ved påmelding, både til kursdeltaker og kompetanseansvarlig/leder i firma/avdeling.

Påminnelse om kurs vil bli sendt via SMS noen dager før kursstart til deltaker. Norsk Jernbaneskole stiller seg ikke ansvarlig for feilregistreinger i e-post og telefonregisteret. Den enkelte er selv ansvarlig for at denne informasjonen er korrekt lagt inn ved påmelding.

Avbestilling/endringer

Alle avbestillinger må gjøres til aktuell koordinator innen den fristen som fremkommer på påmeldingsbekreftelsen. Avbestillinger etter frist vil i sin helhet bli fakturert.

For interne bytter etter avbestillingsfrist blir den påmeldte deltaker ansett som avmeldt etter avbestillingsfrist, og full kursavgift blir fakturert.

Bedriftsbestillte kurs vil alltid bli fakturert i sin helhet, uavhengig av antall deltakere og eventuell avbestilling. (Jfr antall påmeldte deltakere og miminum minsteantall for aktuelt kurs).

Norsk jernbaneskole forbeholder seg retten til å avlyse kurs når kursene ikke kan gjennomføres innenfor de økonomsiske rammene som er gitt. Skolen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for kostnader den enkelte, eller bedriften denne er tilknyttet, måtte ha som en følge av avlysningen.

Norsk jernbaneskole bestreber å arrangere alle kurs med belegg på høyere enn 80 %, så fremt ikke sykdom eller andre utenforliggende årsaker oppstår. Ved avlyste kurs blir evt. påmeldte deltakere kontaktet pr. SMS eller e-post.

Fakturering

Fakturering skjer til det koststed eller det firmaet som er oppgitt ved kurspåmelding.

Bespisning

Lunsj er i hovedsak inkludert i kurspris, dersom annet ikke fremkommer av påmeldingen.