Opptak og påmelding til hovedsikkerhetsvaktkurs

Neste opptak er 4. mars 2019 kl 09.00 til 25. mars 2019 kl 12.00. Opptaket gjelder for kurs som gjennomføres i løpet av høsten 2019. 

Opptak 

 • Opptak skjer halvåret før kursstart, og er personlig (kun kandidaten kan søke opptak)
 • Søkere må legge ved/laste opp all dokumentasjon under "Opptak til hovedsikkerhetsvaktkurs" på MinSide

Følgende skal leveres elektronisk innen opptaksfristen:

 • Fagbrev/vitnemål/attester som dokumenterer utdanning og yrkeserfaring på tre år innen bygg, anlegg eller sikkerhetsrelatert arbeid.(CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon). Dokumenter eldre enn 10 år er ikke relevant, og vurderes ikke. 
 • Helsegodkjenning inkludert yrkespsykologisk test. Se mer under punkt 5.
 • Bekreftelse fra leder/virksomheten på søknad om opptak – eget skjema 
 • Plan for praksis i bedrift (praksis perioden i løpet av kurset)– eget skjema
 • Utfylt praksisskjema (forberedende praksis) – eget skjema 
 • Kursbevis for gjennomført og bestått "Sikkerhetskurs 1 og 2 ": Informasjon og påmelding til kurs

 Krav til dokumentasjon 

 • Alle dokumentene leveres i Pdf-format
 • En fil pr dokument (eksempel: Praksisskjemaet: 3 sider, 1 dokument, 1 fil)
 • Merking av fil: innhold og søkerens navn (eksempel: Praksisskjemaet – Ola Nordmann)
 • Dokumentasjon til opptak  leveres elektronisk på Min Side, Opptak til hovedsikkerhetsvaktkkurs innen oppgitte frister
 • Manglende dokumentasjon innen fristen vil føre til at søknaden ikke blir vurdert

Påmelding til kurs 

 • Kandidater som blir vurdert kvalifiserte kan melde seg på kurset
 • Norsk jernbaneskole informerer kandidatene og leder om de er kvalifisert pr. epost
 • Påmeldingslenke finnes i eposten

Tillegg for kandidater med lite kunnskap innen jernbanefag

Øvrig informasjon 

 • Søkere må være ansatt i en bedrift, eller i et enkeltpersonforetak
 • Kursavgift 2019: kr. 81 170,-
 • Reise og overnatting er ikke inkludert i kursavgiften og ordnes av kandidaten
 • Kurslengde: 34 dager/7 uker (teori og praksis)
 • Kurset starter kl 8.30, og avslutter kl 15.30 
 • Opplæringsløp i henhold til læreplan 2018

 Helsegodkjenning og yrkespsykologisk test 

 • Kandidater må gjennomføre helsegodkjenning og yrkespsykologisk test etter Togframføringsforskriften. Det kan kun benyttes godkjente leverandører. Oversikt over de godkjente leverandørene finner du på høyre siden på disse sider. 
 • Helseattesten og yrkespsykologisk test skal ikke være eldre enn 3 år ved opptaksfristen.

Eksamen, kursbevis og godkjenning

 • Ved ikke-bestått på skriftlig eksamen i trafikkregler, kontakt Norsk jernbaneskole for påmelding til ny skriftlig eksamen - Pris for ny skriftlig eksamen 2019: kr. 5 050,- 
 • Ved ikke-bestått på praktisk eksamen, kontakt Norsk jernbaneskole for påmelding til ny praktisk eksamen - Pris for ny praktisk eksamen: kr. 8 150,- 
 • Kursbevis utstedes av Norsk Jernbaneskole ved gjennomført og bestått avsluttende eksamen
 • Godkjenning gis av Bane NOR, Transport
 • Godkjenningen må fornyes i form av kontrollprøve/periodisk prøve før det har gått 3 år fra eksamensdato (Bane NOR, Transport)

 Klage på vedtak

 • Dersom du blir vurdert ikke-kvalifisert, og du mener at du er det, har du muligheten til å klage på vurderingen.
 • Send koordinatoren epost med klagen og din begrunnelse innen tre (3) uker etter å ha mottatt avslag, husk å legge ved tilleggsdokumentasjon.
 • Ny vurdering bli bli gitt.