Kursbevis og kompetanseregistrering

Kursbevis sendes per e-post til den som har deltatt på kurs, til aktuell leder og til Bane NORs kompetanseregister Agresso for ansatte i Bane NOR. Dette forutsetter at riktig kontaktinfomasjon er utfylt ved påmelding.

Jernbaneskolen tar ikke ansvar for at kursbevis ikke blir sendt korrekt dersom det er opplyst om feil eller villedende opplysninger ved påmelding.