Helseattest

Utvalgte kurs forutsetter at helseattest o.l. er innsendt på forhånd. Dette vil fremkomme av kursinformasjonen. 

Dersom ikke helseattesten er sendt inn før påmelding vil kurspåmelding bli kansellert.