Gjennomføring av eksamen for trafikksikkerhetsfag

 Hovedsikkerhetsvakt/signalgiver

  1. Inntaksprøve: Skrifltig, flervalgsoppgave - 45 minutter
  2. Skrftlig prøve avslutter den teoridelen av kurset - 1t 15 minutter
  3. Praktisk eksamen avslutter kurset - ca. 1 time

Operatør skinne-/veimaksin

Skriftlig, flervalgsprøve gjennomføres på slutten av kurset - 30 minutter

Personlig sikkerhet for befaring ved spor

Skriftlig, flervalgsprøve gjennomføres på slutten av kurset - 30 minutter