Simulatorsenteret

Simulatorsenteret eies av Jernbanedirektoratet og Norsk fagskole for lokomotivførere. Norsk jernbaneskole har tilgang til simulatorer, utstyr og tjenester gjennom leieavtaler. Ved simulatorsenteret på Grorud kan vi tilby utdanning med praktisk og virkelighetsnær tilnærming. Her kan flere faggrupper trene på realistiske situasjoner, uten at det utgjør en risiko for mennesker og materiell.

Simulatorsenteret gjør det mulig å øve på avvikssituasjoner som ikke kan utføres i skarpe anlegg. Dette kan gjøres fagspesifikt eller tverrfaglig i form av for eksempel beredskapsøvelser.

Opplæring i simulator gjør det enklere å oversette regelverket i praksis, noe som gir helt unike muligheter for realistisk læring.

Simulatorsenteret består av trafikksimulator, ERTMS-simulator, EL-kraft-simulator og ATC-simulator.

Trafikksimulator

Simulatoren blir hovedsakelig brukt i grunnopplæring av toglederaspiranter, og for årlig trening av erfarne togledere, såkalt Periodisk Togleder Trening (PTT). Det er tre arbeidsplasser for togledere.

Simulatorene kan kjøres hver for seg eller flere simulatorer i samme scenariet. Med simulatoren kan det trenes på de fleste momenter som en togleder skal håndtere.

Desk-simulatorer (ERTMS-simulatorer)

ERTMS-simulatorer benyttes for å trene på spesifikke tema, hovedsakelig innen lokomotivførerutdanningen og signalfag. Det kan lages spor og situasjoner i alle tenkelige varianter.

Scenariene kan «fryses» ved gitte punkter, og det kan stilles spørsmål, eller gis informasjon, som henger sammen med den konteksten studenten befinner seg i.

ATC-testbenk

ATC-testbenk består av ekte utstyr fra tog og en PC med program som «lurer» ATC-datamaskinen til å tro at den kjører tog med diverse hastigheter og vilkår. Maskinen vil reagere og gi informasjon, som om den stod inne i toget.

Testbenken brukes til opplæring og forskning på ATC.

Vi har utstyr som kan teste ut ATC på en strekning som er i ferd med å bli prosjektert. Det er også mulig å kopiere en del av en strekning og teste ATC der. Vi har mulighet til å lage fiktive strekninger for å oppnå grunnforståelse av systemet.

Simulatorsenteret brukes også for utdannelse av lokførere. Denne utdannelsen utføres i regi av Norsk fagskole for lokomotivførere.