Hauerseter øvingsanlegg

Vi tilbyr praktisk opplæring på Hauerseter øvingsanlegg innen fagområdene høyspenning, banefag, trafikksikkerhetsfag og lavspenning.

På Hauerseter har vi et 450 m langt spor med innlagt sporveksel, kontaktledningsmaster i monteringshøyde samt et komplett lavspenningsanlegg som benyttes til praktisk opplæring i ulike kurs og etterutdanninger.

Her kan kursdeltakere og lærlinger øve på bygg, drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur i trygge omgivelser.

Utdanning av hovedsikkerhetsvakter med praktisk eksamen er en av opplæringene som gjennomføres på Hauerseter.

Øvingsanlegget kan også brukes til tverrfaglige beredskapskurs.

Her finner du oss

På E6 ved Gardermoen, velg avkjøring 52 mot Nordkisa, vei 179. Kjør ca. 700 meter og passér brua over jernbanen. Ta til venstre etter brua.

Det står et skilt med Norsk jernbaneskole og et skilt med NSB sveiseverksted. Derfra følger du veien ca. 700 meter. 

Du kan også ta tog til Hauerseter stasjon. Derfra går du nordover til du finner veien og følger samme vei som beskrevet over.

Adressen er: Skinnesmievegen 73, 2055 Nordkisa