Grorud øvingsanlegg

For å gjøre opplæringen så virkelighetsnær som mulig, har vi flere tekniske øvingsanlegg i Jernkroken på Grorud. I øvingsanleggene tilbys praktisk-teoretisk opplæring til lærlinger, studenter og kursdeltakere.

Her går teori og praksis hånd i hånd. Det trenes på feilretting, beredskap og evakuering, samt praktisk trening knyttet opp mot opprettholdelse av nødvendige sertifiseringer og godkjenninger.

Tekniske øvingsanlegg signalfag

For signalfag har vi flere signalanlegg som benyttes undervisningen. I tillegg leier veiledere for lærlinger og bedrifter i jernbanesektoren anleggene i ledige perioder, for praktisk trening i sikre omgivelser.

Signalfaglige øvingsanlegg på Jernkroken:

 • Komplett banestrekning med NSI-63 relesikringsanlegg bestående av fire stasjoner (en med PLS) og en blokkpost
 • Komplett banestrekning med NSB-94 elektronisk sikringsanlegg bestående av fire stasjoner (alle med PLS) og en blokkpost
 • Komplette sporveksler med drivmaskin og S700K med sporvekseloppvarming. Sporvekslene er igjen koblet til NSI-63 relesikringsanlegg
 • Drivmaskiner for sporsperre og veibok samt for sporveksel og sporsperre
 • Veisikringsanlegg (releanlegg og elektronisk anlegg med jernbanespor
 • Enkelt innkjørsignal med mekaniske kontrollsystemer
 • Omformere, statisk og roterende for strømforsyning til sikringsanlegg
 • Modelljernbane med stasjoner med NSB-94 elektronisk sikringsanlegg (PLS) i forenklet utgave
 • Sporfeltsimulatorer
 • Akseltellersystemer
 • DATC-simulatorer med parallell-grensesnitt
 • FATC-simulatorer med LEU 2000 serie-grensesnitt
 • Reservestrømstransformatoranlegg til sikringsanlegg
 • Signalfag tilbyr også praktisk opplæring i signalanleggene NSB-77 og SIMIS-C. Disse anleggene eies ikke av NJ og er ikke plassert i Jernkroken.