Våre medarbeidere

Administrasjon:

Bilde av Therese V. Sørensen
Therese V. Sørensen
Leder Norsk jernbaneskole
928 45 312
Bilde av Ida Helsing
Ida Helsing
Prosjektleder for digital læring (permisjon t.o.m. 1. desember 2020)
908 93 014
Bilde av Thea Pedersen Ballangrud
Thea Pedersen Ballangrud
Rådgiver for digital læring
464 27 022
Bilde av Stian Berg Larsen
Stian Berg Larsen
Rådgiver e-lærings enheten
95169075

 Bane- og trafikksikkerhet:

Bilde av Odd Magne Olsen
Odd Magne Olsen
Fagsjef Bane- og Trafikksikkerhetsfag
916 57 676
Bilde av Francoise Nicole Thorkildson
Francoise Nicole Thorkildson
Koordinator Trafikksikkerhetsfag
480 43 874
Bilde av Tone Egge
Tone Egge
Koordinator Banefag
971 84 216
Bilde av Arne Johnny Bekkengen
Arne Johnny Bekkengen
Faglærer Banefag
916 55 368
Bilde av Jeanette Wingeng
Jeanette Wingeng
Faglærer Banefag
474 53 754
Bilde av Steinar Jansen
Steinar Jansen
Faglærer Bane-og Trafikksikkerhetsfag
916 78 005
Bilde av Inge Lyvik
Inge Lyvik
Faglærer Bane- og Trafikksikkerhetsfag
916 71 062

Drift- og serviceavdeling:

Bilde av Terje Eriksen
Terje Eriksen
Fagansvarlig IKT
918 53 190
Bilde av Monica Ødemark
Monica Ødemark
Kursadministrator
917 07 849
Bilde av Tormod Snekkermoen
Tormod Snekkermoen
Teknisk driftsansvarlig
916 57 871
Bilde av Ping Ye
Ping Ye
IKT-rådgiver
456 60 038

Elkraft og elsikkerhet:

Bilde av Per Sverre Nygaard
Per Sverre Nygaard
Fagsjef Elkraft og elsikkerhet
916 57 626
Bilde av John-Willy Særvold
John-Willy Særvold
Fagsjef Lavspenning
916 57 531
Bilde av Sheraz Akhtar
Sheraz Akhtar
Kurskoordinator og fagressurs Elkraft og elsikkerhet
991 53 877
Bilde av Knut Grøtting
Knut Grøtting
Koordinator Elkraft og elsikkerhet
400 34 669
Bilde av Frank Flåm
Frank Flåm
Faglærer Elkraft og elsikkerhet
979 50 858
Bilde av Roy Kjærnet
Roy Kjærnet
Faglærer Elkraft og elsikkerhet
916 50 003

Signalfag:

Bilde av Klas Aarlid
Klas Aarlid
Faglig ansvarlig Signalfag
916 71 101
Bilde av Rolf Andersen
Rolf Andersen
Teamleader for koordinatorer Signalfag
900 29 055
Bilde av Hilde Kraft Pettersen
Hilde Kraft Pettersen
Koordinator Signalfag/ Kvalitetsrådgiver
951 44 551
Bilde av Sara Dehlin
Sara Dehlin
Koordinator Signalfag
902 78 495
Bilde av Tommy Stenberg
Tommy Stenberg
Fagleder Signalfag
916 59 124
Bilde av Lars-Erik Børli
Lars-Erik Børli
Faglærer Signalfag
916 71 096
Jostein Thoresen
Faglærer Signalfag
916 59 125
Knut-Øivind Ø. Tveita
Faglærer Signalfag
916 57 292

Trafikk:

Bilde av Tormod Snekkerhaugen
Tormod Snekkerhaugen
Avdelingsleder Trafikk/Fagsjef trafikkutdanningen
419 34 488
Bilde av Odette Vaage
Odette Vaage
Koordinator trafikkutdanninger/Kommunikasjonsrådgiver
400 83 128
Bilde av Alf Trygve Åsen
Alf Trygve Åsen
Faglærer trafikkutdanninger
481 36 418
Bilde av Daniel Svenmoen Halvorsen
Daniel Svenmoen Halvorsen
Faglærer trafikkutdanninger
917 03 010
Bilde av Magnus Tangen
Magnus Tangen
Faglærer trafikkutdanninger
995 31 702
Bilde av Marius W. Kjærvik
Marius W. Kjærvik
Faglærer trafikkutdanninger
948 93 502
Bilde av Odd Kristian Hansen
Odd Kristian Hansen
Faglærer trafikkutdanninger
971 08 826
Bilde av Stein-Olav Stagrim-Kjær
Stein-Olav Stagrim-Kjær
Faglærer trafikkutdanninger
482 82 687
Bilde av Øystein Nymoen Myro
Øystein Nymoen Myro
Faglærer trafikkutdanninger
468 53 358
Simen H. Solholm
Faglærer trafikkutdanninger
401 09 998