Våre medarbeidere

Administrasjon jernbanefag:

Bilde av Anne-Britt Janshaug
Anne-Britt Janshaug
Prosjektleder
408 05 472
Bilde av Therese V. Sørensen
Therese V. Sørensen
Skolesjef
928 45 312

 Bane- og trafikksikkerhet:

Bilde av Arne Johnny Bekkengen
Arne Johnny Bekkengen
Faglærer banefag
916 55 368
Bilde av Tone Egge
Tone Egge
Koordinator banefag
971 84 216
Bilde av Steinar Jansen
Steinar Jansen
Faglærer bane-og trafikksikkerhetsfag
916 78 005
Bilde av Marthine Leifseth
Marthine Leifseth
Kurssekretær trafikksikkerhetsfag
452 45 252
Bilde av Inge Lyvik
Inge Lyvik
Faglærer bane- og trafikksikkerhetsfag
916 71 062
Bilde av Odd Magne Olsen
Odd Magne Olsen
Fagsjef bane- og trafikksikkerhetsfag
916 57 676
Bilde av Francoise Nicole Thorkildson
Francoise Nicole Thorkildson
Koordinator trafikksikkerhetsfag
480 43 874

Drift- og serviceavdeling:

Bilde av Terje Eriksen
Terje Eriksen
Fagansvarlig IKT
918 53 190
Bilde av Ståle Hatlelid
Ståle Hatlelid
IKT-rådgiver
916 50 255
Hilde Kraft Pettersen
HR- og kvalitetsrådgiver
951 44 551
Bilde av Tormod Snekkermoen
Tormod Snekkermoen
Teknisk driftsansvarlig
916 57 871
Bjørg Kristin Teigen
Økonomi- og administrasjonssjef
464 44 011
Bilde av Ping Ye
Ping Ye
IKT-rådgiver
456 60 038

Elsikkerhet, høy- og lavspenning:

Bilde av Anders Back
Anders Back
Faglærer elektro lavspenning
400 32 845
Bilde av Frank Flåm
Frank Flåm
Faglærer Høyspenning og elsikkerhetsfag
979 50 858
Bilde av Roy Kjærnet
Roy Kjærnet
Faglærer Høyspenning og elsikkerhetsfag
916 50 003
Bilde av Per Sverre Nygaard
Per Sverre Nygaard
Fagsjef Elsikkerhet, høy- og lavspenning
916 57 626
Bilde av John-Willy Særvold
John-Willy Særvold
Fagsjef lavspenning
916 57 531
Bilde av Knut Grøtting
Knut Grøtting
Kurssekretær Høyspenning, elsikerhetsfag og lavspenning
400 34 669

Signalfag:

Bilde av Rolf Andersen
Rolf Andersen
Koordinator signalfagene
900 29 055
Bilde av Thomas Asgautsen
Thomas Asgautsen
Faglærer signal
916 59 165
Bilde av Rune Bloch-Johnsen
Rune Bloch-Johnsen
Fagsjef signalfaglige utdanninger
472 38 614
Bilde av Alf Martin Grønning
Alf Martin Grønning
Faglærer signal
916 78 735
Tor Ole Grønvik
Faglærer signal
916 79 079
Bilde av Fredrik Vium Høgset
Fredrik Vium Høgset
Faglærer signal
916 77 722
Bilde av Halvor Klette
Halvor Klette
Faglærer signal
916 73 128
Bilde av Østen Lybeck
Østen Lybeck
Prosjektleder signalfaglige utdanninger
901 32 330
Bilde av Tuva Mellum
Tuva Mellum
Kurssekretær signal
404 48 257
Bilde av Tommy Stenberg
Tommy Stenberg
Fagleder signal
916 59 124
Bilde av Jostein Thoresen
Jostein Thoresen
Faglærer signal
916 59 125

Trafikk:

Bilde av Odette Vaage
Odette Vaage
Koordinator trafikkutdanninger
400 83 128
Daniel Svenmoen Halvorsen
Fagsjef togekspeditørutdanningen
917 03 010
Bilde av Tormod Snekkerhaugen
Tormod Snekkerhaugen
Fagsjef toglederutdanningen
419 34 488