Sikkerhet og kvalitet

Vi har fokus på sikkerhet og kvalitet i alle ledd og skolen er ISO-sertifisert etter standard 9001:2008 Kvalitetsstyring.

Vi arbeider kontinuerlig med forbedring av kvaliteten på skolens opplæring gjennom tett samarbeid med sektoren og evalueringer fra skolens brukere.

Norsk jernbaneskole skal:

  • Være jernbanesektorens ledende innen jernbanefaglige opplæring
  • Tilby høy kvalitet i alle kurs og utdanninger
  • Sikre kvaliteten på alle leveranser og i alle ledd
  • Arbeide tett sammen med kravstillere for å sikre at kursene inneholder opplæringen kravstillerne etterspør
  • Levere det antall kurs og utdanninger som jernbanesektoren har behov for
  • Sørge for at all opplæring skjer i trygge omgivelser
  • Til enhver tid være oppdatert på gjeldende lover, regler og forskrifter

Kontaktinformasjon

Hilde Kraft Pettersen
Koordinator
E-post:hilde.kraft.pettersen@banenor.no
Mobil: 951 44 551