Om oss

Norsk jernbaneskole er jernbanesektorens ledende kurssenter og leverandør av jernbanefaglig opplæring. Velkommen til oss!

Norsk jernbaneskole - ansatte

Behovet for jernbanefaglig opplæring har hatt en betraktelig økning de siste årene. 

Ved Norsk jernbaneskole tilbyr vi opplæring av togledere og trafikkstyrere. I tillegg får lærlinger, fagarbeidere og sivilingeniører grunn- og etterutdanning i form av kurs- og opplæringspakker i jernbanefag. Flere av våre kurs skreddersys og tilbys lokalt over hele landet.  

Vi har moderne øvingsanlegg og benytter e-lærig, simulering og praktisk tilnærming i undervisningen. Vår styrke er tverrfaglighet, noe som kommer til nytte i opplæring der ulike faggrupper skal samhandle, for eksempel gjennom øvelser i våre integrerte simulatorer.  

 

Etablert i 2005

Norsk jernbaneskole ble åpnet i 2005 på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Departementet ønsket et enhetlig, fremtidsrettet og samlende kompetansesenter for hele jernbanesektoren. Videre ønsket de å sikre like forutsetninger for alle aktører i en sektor som stadig blir mer konkurranseutsatt, og på den måten være operatøruavhengig og nøytral.