Vårens siste, planlagte FSE-kurs via Teams ble gjennomført tirsdag 5. mai

Seksjonen Elkraft og elsikkerhet ved Norsk jernbaneskole holdt vårens siste planlagte FSE kurs via Microsoft Teams tirsdag 5. mai


Bruk av Teams i undervisningen fungerer godt. Foto: Norsk jernbaneskole

Instruktørene var til stede i Oslo, mens alle 18 deltakerne satt på forskjellige lokasjoner på vestlandet, blant annet Voss og Bergen. Vi lever i en tidsalder da avstander har fått nye definisjoner, noe fjernundervisning via elektroniske løsninger over nett er en demonstrasjon på.


Faglærer Roy Kjærnet tar i bruk ny og gammel kunnskap i undervisningen. Foto: Norsk jernbaneskole

Det var kommunikasjon under hele kurset, hvor deltakerne hadde mulighet til å stille og få besvart spørsmål. I alt har vi nå erfaring fra 11 kurs siden klasseromsundervisningen ble satt på vent i tråd med nasjonale retningslinjer. Totalt har ca 150 deltakere vært med på digital undervisning for denne kurstypen.

Fjernundervisningen har hatt sine fordeler og ulemper. Blant fordeler kan besparelser på reise og opphold nevnes, mens blant ulempene har manglende øyekontakt mellom deltakere og instruktører vært utfordrende.

Vi har nå alle blitt tvunget til å ta teknologien i bruk, og lært oss å se fremover med andre arbeidsformer enn det vi har vært vant til. De fleste deltakere og instruktører har vært dyktige til å tilpasse seg den nye hverdagen og de utfordringer som har fulgt med. Viljestyrken har uansett vært stor til å tilpasse oss undervisningen på begge sider av skjermen, da målet har vært å utruste oss til å kunne ivareta elsikkerheten på arbeidsstedene. 


Bruk av Kahoot i undervisningen er morsomt og engasjerende. Foto: Norsk jernbaneskole

Seksjon Elkraft og elsikkerhet hos Norsk jernbaneskole er stolte over å ha kunnet tilby kursing med fjernundervisning til tross for krevende og uvanlige tilstander.