To skoler under samme tak

God jul fra Norsk jernbaneskole og Norsk fagskole for lokomotivførere!

Norsk jernbaneskole har i år hatt bortimot 9000 deltakere på jernbanefaglige kurs, og vi har utdannet nesten 100 lokførere, 40 togekspeditører og 25 togledere. Vi er stolte av vårt betydelige bidrag til jernbanesektoren.

To skoler under samme tak fra 2019

I arbeidet med jernbanereformen ble det besluttet at skolen skal deles opp fra 2019. Avdelingene for jernbanefag og trafikk overføres til Bane NOR, mens lokomotivførerutdanningen fortsatt vil være en del av Jernbanedirektoratet. Ingen av oss flytter på oss, vi skal arbeide under samme tak i Jernkroken på Grorud, og vi skal også fortsette med det gode samarbeidet. Vi kan med hånden på hjertet love at kursdeltakerne og studentene våre vil fortsette å møte samme høye kvalitet på undervisningen i året som kommer.

Lokførerskolen

Lokomotivførerutdanningen, med simulatorsentret, får navnet Norsk fagskole for lokomotivførere (Lokførerskolen), og de som overføres til Bane NOR viderefører navnet Norsk jernbaneskole fra 1. januar 2019. Lokførerskolen får i løpet av våren nye nettsider på www.lokforerskolen.no. Følg oss på Facebook og Linkedin gjennom å søke opp Lokførerskolen.

 Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år.