Sommerhilsen fra Norsk jernbaneskole

Sommerferien kommer brått etter en hektisk, annerledes og lærerik vår. Norsk jernbaneskole har vært på en endringsreise siden skolen ble en del av Bane NOR, og da «Norge stengte» viste teamet enorm omstillingsevne.

Leder Norsk jernbaneskole, Therese Victoria Sørensen

Målet til Norsk jernbaneskole er å levere et fleksibelt og effektivt opplæringstilbud av høy kvalitet til norsk jernbane. Ambisjonen er å være den foretrukne kompetanseleverandør til Bane NOR og Bane NORs samarbeidspartnere/ leverandører innen jernbanefag og trafikkutdanning, gjennom å sikre opplæringstilbud på nødvendig kompetanse.

2020 har hittil vært preget av store forandringer. Signalfag fikk en tøff start, men fremstår allerede i «ny drakt» med økt markedsorientering og reviderte kursløp. Effektivisering har vært skrevet med store bokstaver, og Covid-19 ga oss et ekstra puff. Fagområde etter fagområde evnet å tilby sikkerhetskritisk opplæring via Teams, digital læring og praksis i øvingsanlegg med forsvarlig avstand.

Elkraft var først ut med FSE-kurs, og fikk umiddelbart svært gode tilbakemeldinger fra sine deltakere. Lærlinger har hatt workshops via Teams, eksamen for 42 togekspeditører ble avviklet digitalt, den teoretiske delen av ATC ble undervist på Teams, og mer enn 60 personer har gjennomført Skinne-vei maskin via fjernundervisning. I tillegg er en rekke andre kursløp organisert og levert etter beste evne. Norsk jernbaneskole har nå ferdigstilt anlegget for Alstom MET DKV og BK, og er i gang med en svært etterspurt opplæring som tidligere har vært utøvd i skarpt anlegg.

Roy Kjærnet i gang med digital undervisning

Noen endringer har vi måtte tåle, noen kurs har vi vært nødt til å kansellere, men i det store og hele har teamet ved Norsk jernbaneskole evnet å gjennomføre og levere i tråd med mandatet vårt.

Digital læring vil bli en viktig del av tilbudet vårt fremover, og mottoet pedagogikk i alle ledd blir viktig å videreføre. Alt kan ikke digitaliseres, men vi vil sammen med våre kravstillere kartlegge hva som kan effektiviseres med digitale forkurs, erstattes med e-læring eller forbedres med digital vri.

Fra høsten kan vi ønske nye faglærere velkommen til Norsk jernbaneskole både innen signalfag og trafikkopplæring. Vi ser frem til å videreutvikle tilbudet vårt sammen med disse dyktige fagressursene.

I løpet av 2020 har Norsk jernbaneskole i større grad tatt del i stordriftsfordelene Bane NOR gir, blant annet gjennom godt samarbeid med kolleger i HR og organisasjon, bistand rundt anskaffelser, en tett og god dialog med Bane NOR Eiendom, og bistand til mer effektiv økonomiledelse fra Virksomhetsstyring. Dette skjerper oss, det gjør oss bedre, og det skaper viktige bånd og tilhørighet til konsernet.

Pandemien vil fortsatt være en del av vår hverdag fremover. Beredskapsplanen er derfor revidert, og smitteverntiltak på våre læresteder er iverksatt. Det skal være trygt og forsvarlig å delta på kurs i regi av Norsk jernbaneskole.

Sommerstemning på Oslo S

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle de enestående kollegene jeg jobber sammen med (men dessverre ikke har sett på en stund). Samtidig vil jeg rette en stor takk til våre gode samarbeidspartnere i hele Bane NOR, og benytte anledningen til å sende en sommerhilsen til alle våre flotte kunder.

Riktig god sommer i vårt fantastiske Norge!