Signalfag holder kursene i gang

Norsk jernbaneskole har kursvirksomhet innenfor de rammene som FHI definerer for oss i denne tiden. Vi er opptatt av å opprettholde et sikkert arbeidsmiljø og unngå smitte

Digital undervisning og eksamen

For Signalfagavdelingen har mange planlagte kurs blitt utsatt på ubestemt tid. For å imøtekomme våre kunders behov, har vi igangsatt utvikling av digital læring for å formidle aktuell fagkunnskap. Vi har utfordret egen kreativitet, og er glade for at vi allerede uken før påske kunne gjennomføre flere digitale kursavviklinger. Det ble gjennomført et todagers webinar innenfor ATC repetisjonskurs med påfølgende digital teorieksamen. Tilbakemeldingene fra deltakerne er gode, og etter påske gjennomføres et tilsvarende webinar for en ny gruppe.  

Innføring i jernbaneteknikk

Kurset Innføring i jernbaneteknikk gjennomføres som webinar 16. og 17. april. Vi jobber også med en digital løsning for gjennomføring av Siemens F-ATC.

Signalmontørlærlinger

Da skolen ble stengt fikk det også konsekvenser for signalmontørlærlingene som startet sitt opplæringsløp i 2019. Disse skulle ha gjennomført modul 3 før påske, men dette ble utsatt. For å opprettholde lærlingenes opplæringsfokus har vi etablert digitale grupper i Teams. Dette er i første omgang et frivillig tilbud til lærlingene slik at de kan opprettholde kontakten og holde nærhet til faget. Vi forsøker å gi lærlingene tilgang til fagstoff og oppgaver, og hvor de får muligheten til å løse oppgavene alene eller sammen med andre i gruppen.

Ny faglærer i signalfag

Vi er også glade for å kunne ønske velkommen en ny faglærer innenfor signalfaget. Tommi Andersen er en faglærer vi har benyttet som innleid tidligere, men som fra 1. april er en fast del av vårt team.

Nye øvingsanlegg

Norsk jernbaneskole etablerer i disse dager ulike øvingsanlegg for kurs på sporvekseldrivmaskin type Alstom MET på dobbelt kryssveksel og bevegelig kryss. Vår nye faglærer Tommi Andersen og Tommy Stenberg skal være ansvarlig for gjennomføring. Vi tilrettelegger også for kurs i sporvekseldrivmaskin type Siemens ITS 710 som Siemens AS er kompetansetilbyder av i forbindelse med innføringen av ERTMS.

Nytt øvingsanlegg

Akkurat nå er det ingen som vet når situasjonen vil normaliseres igjen, men vi vil gjøre vårt ytterste for å ivareta våre kunders opplæringsbehov underveis. På våre hjemmesider finnes oversikt over kursene som er planlagt 2. halvår, og den vil fortløpende oppdateres. Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål vedrørende våre kursavviklinger.