Samling i forkant av periodisk togledertrening

Norsk jernbaneskole ved Trafikkavdelingen, inviterte landets simulatorinstruktører og timelærere til samling i forkant av periodisk togledertrening (PTT), som startet opp 5. mars.

Hvert år avholder Norsk jernbaneskoles trafikkavdeling  en samling for årets instruktører i forkant av periodisk togledertrening. Hensikten med samlingen er å kunne overføre praktisk og faglig erfaring mellom instruktørene, samt å få nødvendig teoretisk og praktisk opplæring for en optimal gjennomføring av årets periodiske togledertrening kurs. Ved å samle instruktørene og gjøre dem kjent med opplæringsplanen og dens innhold, samt de praktiske treningsscenarier i simulatorsenter, sikrer skolen lik opplæring for landets personell som ønsker å opprettholde sin togleder funksjon.

 Årets samling startet med en informativ dag med følgende punkter på agendaen:

 • Velkommen og praktisk informasjon fra Norsk jernbaneskole
  ved fagsjef Tormod Snekkerhaugen og koordinator Odette Vaage
 • Informasjon fra Kunde og trafikk avdeling i Bane NOR
  ved Kristin Strand
 • Informasjon om bruk av sikkerhetstavle og nytt regelverk for operativt personell i Kunde og trafikk
  ved Ingrid Bjørdal Dale og Mette Ryghseter
 • Instruktør- og sensorrollen i Bane NOR
  ved Kjetil Tømmerås

 Påfølgende dag ble brukt til teori- og simulatortrening i følgende temaer:

 • Kommunikasjon
 • Ny ORV/nye trafikkregler
 • Påføring på grafisk rute
 • Registrering av oppmøte i FIDO
 • Avvikshåndtering med persontog som blir stående på linjen
 • Sikringshendelse som består av melding om bevæpnet person i tog
 • Fravik fra bestemmelsene
 • Arbeid i spor
 • Hovedsignaler som ikke kan vise kjørsignal
 • Topphendelse, beredskap/nødanrop

I etterkant av arrangementet ble deltakerne bedt om å svare på en evaluering. Resultatet ble en score på 4,8 i total fornøydhet (på en skala fra 1 til 5), noe som bekrefter at instruktørene var godt fornøyd og fikk stort faglig og sosialt utbytte av samlingen

Vi takker alle våre dyktige instruktører for faglig bidrag og innsats og vi gleder oss til videre samarbeid!