Nytt fra Bane- og trafikksikkerhet

Selv om Norsk jernbaneskole er stengt, foregår det mye spennende i kulissene

Nyhet nr. 1

Jernbaneskolens avdeling Banefag har fått ny faglærer, Jeanette Wingeng, 33 år. Hun kommer fra Spordrift i Lillestrøm, der har hun jobbet i en årrekke. 
Skolen er veldig glad for å få en ung og dyktig kollega inn i våre rekker. Vi ønsker Jeanette lykke til med undervisningen av banemontører, både lærlinger og repetisjonskurs.


Små klasser gir rom for trygg undervisning. Foto: Norsk jernbaneskole 

Nyhet nr. 2

Jernbaneskolen startet opp med praktisk undervisning for hovedsikkerhetsvakter i øvingsanlegget på Hauerseter mandag 4. mai. Undervisningen foregår med få deltagere, kun fire i hver klasse.
Deltagerne blir godt informert om smittevernreglene, skolen ønsker ikke å bidra til at noen blir syke. Teoriundervisningen foregår via Teams, noe som er en ok erstatning i forhold til klasseromsundervisning. Eksamen holdes i begynnelsen av juni.