Nytt år, nye muligheter og fortsatt store begrensninger

Norsk jernbaneskole møtte 2021 og nye strenge restriksjoner med trygge kursgjennomføringer på Teams og gjennom å dele opp i mindre grupper med færre enn 10 deltakere der det er nødvendig

Året startet også med ny kompetanseportal. Det har vært noen utfordringer for eksterne brukere ved oppstart. Typiske feil er knyttet til innlogging og navigering for å finne kurskalenderen, men det jobbes kontinuerlig for å imøtekomme kundenes behov. Bane NOR har etablert solid brukerstøtte gjennom 1. linje hos Sopra Steria, 2. linje på Norsk jernbaneskole og hos Kundesenteret i Drammen.

Lenke til kom-i-gang side for ny kursportal
Brukerstøtte: eksternsupport_driv@banenor.no

Utvidede oppgaver for Norsk jernbaneskole

Norsk jernbaneskole er i ferd med å få en utvidet rolle i Bane NOR, og i den forbindelse kartlegges de ulike prosessene og leveransene for å synliggjøre verdiskapning og ressursbruk. I tillegg til å være kompetansetilbyder innen jernbanefag vil Norsk jernbaneskole også være et sentralt kompetansesenter internt i Bane NOR. En tydelig ambisjon for 2021 er å videreutvikle vårt digitale læringstilbud og forsterke den pedagogiske kompetansen. 

Flere læringsløp vil bli mer effektive og fleksible gjennom å kombinere økt bruk av digital undervisning via teams og nye e-læringsmoduler, samt relevant praktisk øving. Dette er i tråd med Bane NORs behovsanalyse for å gi et markedstilpasset tilbud til våre kunder og samarbeidspartnere. Dialogen med kundene er viktig, og Norsk jernbaneskole får gode tilbakemeldinger på bransjeevalueringsmøtet som ble gjennomført i desember. Kompetansetilbudet er videreutviklet og tilpasset både på grunn av pandemien, men også på bakgrunn av kundenes egne innspill.

Gode tilbakemeldinger fra opplæringen av lærlinger

Det gleder oss også at vår samarbeidspartner ved Opplæringskontoret for jernbanefag gir gode tilbakemeldinger fra entreprenørene på moderniseringen av modulundervisningen for lærlinger. 

Dispensasjoner

Dispensasjoner er gitt for noen kurs frem til 30. juni 2020, og det vil være viktig å planlegge kursgjennomføring for resertifiseringer i god tid før dette. Norsk jernbaneskole gjennomfører opplæringen med høy smitteberedskap, og derfor har alle kurs med fysisk oppmøte svært få plasser per avvikling. Vi oppfordrer derfor til god planlegging, og påmelding i tide, for å sikre rett kompetanse til rett tid.

Norsk jernbaneskoles tilbud er behovsstyrt, og vi planlegger og tilpasser volumet til etterspørsel og behov. Ta kontakt dersom vi kan bistå med kompetanseutvikling.

Vi ser frem til et godt kompetanseår, og setter pris på den gode dialogen vi har med markedet.