Teamet vokser. Vil du være med på å utvikle trafikkopplæringen?

Norsk jernbaneskoles trafikkavdeling har blitt et større team med tre nye medarbeidere som styrker organisasjonens faglige og sosiale kompetanse.

I løpet av sommeren har Norsk jernbaneskole i samarbeid med Kunde og trafikkavdelingen i Banen NOR jobbet med en intens og effektiv rekrutteringsprosess for å ansette seks faglærere for trafikkutdanningene. 

Vi har nå fått tre flotte og engasjerte nye kolleger, og vi gleder oss til å ansette tre faglærere til. Vi blir et robust og faglig sterkt team som skal jobbe målrettet for å sikre kvalitet og innovasjon i trafikkutdanningen.

En blid og engasjert gjeng som gleder seg til å ta imot nye studenter. Fra venstre til høyre: faglærer Magnus Tangen, faglærer Alf Trygve Åsen, fagsjef toglederutdanning Tormod Snekkerhaugen, faglærer Karl Anders Gurholt


Bli kjent med våre nye kolleger
Kan du fortelle litt om din jernbanebakgrunn før du ble ansatt på Norsk jernbaneskole?

Magnus: ‘Jeg begynte som txp aspirant høsten 2013. Siden den gang har jeg jobbet på ulike stasjoner på Gjøvikbanen, før toglederopplæringen sto for tur noen år senere. Jeg gikk vårkullet på jernbaneskolen i 2017 og har siden jobbet på TSS Hamar. Uansett hvor jeg har vært eller hvilken rolle jeg har hatt, har jeg virkelig følt meg velkommen i jernbanefamilien og hatt det som plommen i egget!

Alf Trygve: ‘ Jeg begynte som txp-aspirant høsten 2010, og har vært txp på Nordlandsbanen siden da. Det har vært noen spennende år, der jeg har fått lov til å være instruktør for mine kolleger der oppe, i tillegg til at jeg har hatt noen gjesteopptredener som timelærer på Jernbaneskolen. I fjor tok jeg toglederutdanningen, og har vært reserve ved togledersentralen i Trondheim ved siden av alt det andre’

Karl Anders: 'Jeg har erfaring fra område øst. Jeg startet som txp-aspirant på Sandefjord stasjon. Etter at jeg ble godkjent txp jobbet jeg på Alnabru, og på gjøvikbanen med unntak av Eina.Etter et år som txp, søkte jeg og kom inn som togleder på TSS Oslo’


Motivasjonen til å bli faglærer
Kan du fortelle litt om din motivasjon til å søke på stillingen som faglærer for trafikkutdanningen?

Magnus : Jeg har alltid interessert meg for trafikk-faget, i tillegg til at jeg trives godt med å møte nye mennesker. Det skjer endringer og revisjoner tritt og stadig, og i en rolle som faglærer må man hele tiden være på tå hev for å holde seg oppdatert. Ellers jobbet jeg i en periode som txp-instruktør, noe som ga mersmak. Jeg ser frem til å møte nye studenter, og forhåpentligvis bidra til at de får en fin tid på jernbaneskolen og fortsetter som dyktige trafikkstyrere/togledere.’

Alf Trygve: Jeg har hatt et engasjement for sikkerheten på jernbanen helt siden aspirantdagene her på skolen, og fikk ganske tidlig muligheten til å jobbe som instruktør på medarbeiderkonferanser og kompetansedager. Her oppdaget jeg en entusiasme for å undervise som jeg ikke tidligere visste om. Det er utrolig inspirerende å få lov å være med på reisen til de som møter her første dag, gjerne helt uten forkunnskaper, gjennom de hektiske månedene frem til eksamen hvor de med selvsikkerhet får vise sin fagkunnskap. Det er et privilegium å få lov å være med på å bygge grunnmuren for ferdigheter, kunnskaper og holdninger i en hel yrkesgruppe’

Karl Anders: 'Jeg liker nye utfordringer. Dette er en fin måte å utfordre, bli kjent med og utvikle meg selv, samtidig som jeg får bidratt i opplæringen til de som skal bli togledere.'

 De første dagene som nyansatt på Norsk jernbaneskole
Hvordan har de første dagene som ansatt på Norsk jernbaneskole vært?

Magnus : 'De første dagene på Norsk jernbaneskole har vært hektiske og morsomme. Det er mye nytt å sette seg inn i, samtidig som man skal komme inn i et nytt arbeidsmiljø. Jeg har heldigvis blitt tatt svært godt imot og jeg ser på høsten som en stor og spennende utfordring.'

Alf Trygve: Det er en tydelig engasjert og motivert gjeng som holder til oppe på skolen, så det har vært svært hyggelig å bli kjent med alle sammen. Det finnes ikke dørterskler her, noe jeg setter veldig stor pris på. Egen kontorplass, hvor det stod en blomsterkvast og venta første dagen hjelper også godt på 😊'

Karl Anders: 'Veldig intensivt men samtidig veldig bra. Vi har jobbet en del med å bygge opp fagstoff, for at studentene skal få en best mulig opplevelse av opplæringen. Det er en tidkrevende prosess men det er også viktig å være presis og korrekt. En annen ting som overrasket meg er hvor raskt dagene går! Jeg har ikke jobbet dagtid før, og var bekymret for at dagene skulle bli lange, men det har heller vært det motsatte!’

 

Viktig med trivsel på jobb
Hva er det viktigste for at du skal trives på jobb?

Magnus: 'Gode kolleger, interessant fagstoff og engasjerte studenter!’

Alf Trygve: 'Det er viktig med et trivelig miljø, men vel så viktig er et jevnt pådrag med utfordringer og oppgaver å bryne seg på’

Karl Anders: Et godt arbeidsmiljø – alle skal trives, føle seg inkludert og generelt kose seg på jobb. Man skal føle at man er i en situasjon der alle jobber sammen. Det er også viktig for meg med en engasjerende og spennende jobb, noe jeg absolutt mener dette er!

Minst 3 grunner for at man burde søke stillingen som faglærer for trafikkutdanninger

Magnus:
'Du får et stort ansvar, med frihet til å utforme fagstoff og opplegg til undervisning.
Du blir en del av et lite og trivelig fagmiljø på en moderne skole.
Du bidrar til å utdanne hele landets trafikkstyrere og togledere.'

Alf Trygve
'Du blir del av et engasjert og motivert fagmiljø.
Du får lov å undervise topp motiverte og nysgjerrige studenter.
Du får mulighet til å påvirke hvordan Bane NOR og jernbanen skal utvikle og forvalte kompetanse i fremtiden'

Karl Anders:
'Det er en spennende, morsom og utfordrende mulighet.
Man kommer inn i et allerede godt team, med flinke medarbeidere.
Om du søker denne jobben, vil du kunne gjøre en forskjell for fremtidens togledere, og togekspeditører.'


Fristen for å søke på faglærerstillingene har ikke gått ut enda. Er du fristet til å bli en del av vårt fantastiske team? Her finner du mer informasjon om stillingen og søkeknappen. Vi gleder oss til å høre fra deg.