Spennende tider for trafikkopplæringen på Norsk jernbaneskole

Høsten er en travel og spennende periode for trafikkavdelingen på Norsk jernbaneskole.

Togleder- og togekspeditøropplæringen er i full gang med en klasse toglederstudenter og to klasser togekspeditøraspiranter, vi arbeider med planlegging av trafikkopplæringen i 2020, og jobber målrettet med kvalitet og effektivisering av arbeidsprosesser. 

Toglederopplæringen er flyttet til Campus Nyland

Før den offisielle åpningen som skal være den 31 oktober har vi sakte, men sikkert begynt å ta i bruk de nye Bane NOR lokalene, Campus Nyland, til gjennomføring av toglederopplæringen. Campus Nyland er nytt kompetanse- og testsenter for utvikling og innføring av det nye digitale signalsystemet European Rail Traffic Management System (ERTMS) og består av undervisningsrom, grupperom, ERTMS Testlab, TMS testlab, øvingssenter for togledere og besøkssenter.

Toglederopplæring på Campus Nyland

Tilbakemeldingene fra studentene om Campus Nyland har vært positive og det er tydelig at folk liker seg godt i de nye lokalene. Toglederstudentene André, Kristina og Sindre forteller om hvordan de opplever Campus Nyland.

Nå har vi flyttet opplæringen til våre nye lokaler på Campus Nyland. Hva synes du om lokalet? 

Andre Gusdal - De nye lokalene blir kjempe bra. Topp moderne teknologi, nærhet til jernbanen, og nye flotte lokaler gjør at Campus Nyland er midt i blinken for togleder-opplæringen. Nyland stasjon er rett utfor vinduet for Campus Nyland, noe som også gjør reiseveien fra Oslo en god del kortere.  Studenter og faglærere kan glede seg til å flytte inn i disse lokalene.

Kristina Jakobsen - Campus Nyland kommer til å bli veldig bra når alt er på plass! Toppmoderne utstyr og kjempefine lokaler. Perfekte forhold for å trives under studietiden.

Sindre Lundemo Håkonsen - Når alt er ferdig så tror jeg det blir utmerket! Veldig fine lokaler med umiddelbar nærhet til jernbane, man føler at man sitter midt mellom lokaltog og Cargonet sitt verksted.

Kontinuerlig evaluering og forbedring

Vi jobber kontinuerlig og systematisk med evaluering- og forbedringsprosesser. I dette arbeidet er vi avhengige av studentenes tilbakemeldinger om utdanningsløp, læringsmiljø, og undervisningsmetoder. Dette henter vi gjennom kvantitative og kvalitative undersøkelser, studentsamtaler og kontinuerlig dialog. Vi har stilt noen spørsmål til André, Kristina og Sindre om erfaringer og kvalitet på i forbindelse med toglederopplæring.

Fra venstre ti høyre, toglederstudentene Kristina, Sindre og André

Hvordan har du opplevd toglederopplæringen hittil?

Andre Gusdal - Jeg har opplevd togleder-opplæringen som både lærerik, interessant og periodevis krevende. Læringskurven er forholdsvis bratt, og ofte føles det fryktelig langt frem til målet. Men vi tar steg for steg, og med en god basis som TXP i sekken, kunnskapsrike kolleger ute på stasjonene og gode faglærere, så kommer vi oss sakte men sikkert dit vi ønsker å være

Kristina Jakobsen - Toglederopplæringen har så langt vært veldig interessant og spennende.  Det er mye fagstoff vi skal gjennom på kort tid, så her er det bare å henge på. Veldig fin variasjon mellom teori og praksis, både i simulatoren på jernbaneskolen og ute i togledersentralene.

Sindre Lundemo Håkonsen -  Veldig bra. Virker som ting er ryddig og godt planlagt, vi blir godt fulgt opp, både av skolen og folk fra sentralen.

Hvordan opplever du faglæreres kompetanse, pedagogiske evner og motivasjon?

Andre Gusdal - Jeg er svært fornøyd med faglærerne våre. Unge, kunnskapsrike faglærere med glimt i øyet er akkurat det togledelsen trenger for å motivere og inspirere studentene gjennom en lang og periodevis krevende læringsperiode.  Hyppige tester, innleveringer, tidlig praksis og individuell oppfølging sørger for at hver enkelt student kvalitetssikres opp mot det som kreves for å bli en trygg og god togleder. Det er også godt å vite at det er rom for en god dose humor i klasserommet.

Kristina Jakobsen - Lærerne våre er helt nye av året, noe jeg synes har vært positivt for oss. De sitter på mye kunnskap og er flinke til å formidle. De har vært flinke til å variere den teoretiske biten med powerpointer, videoer, kahoot'er og mye oppgaveløsning

Sindre Lundemo Håkonsen - Veldig flinke, gode til å formidle og engasjerte.

Hvordan opplever du læringsmiljøet?

Andre Gusdal: Allerede den første uken forstår man hvor viktig læringsmiljøet er ved togleder-opplæringen. Vi kommer alle inn med forskjellig erfaringer fra jernbanen, det betyr at vi alle har mye å lære av hverandre. Vi løser oppgaver i lag, vi spiser sammen i kantina, og etter eksamener så tar vi oss gjerne en fest. Vi støtter hverandre, og målet er selvfølgelig at alle til slutt skal sitte igjen som togledere. Vi tilbringer mye tid i klasserommet, da er det godt å vite at jernbaneskolen legger til rette for et godt læringsmiljø for oss.

Kristina Jakobsen - Vil si det er et godt læringsmiljø. Klassen er godt og blandet når det kommer til både tidligere stasjoneringssteder og erfaringer. Da er det gode muligheter for å lære av hverandre.

Sindre Lundemo Håkonsen - Vi har et stort spenn i alder og erfaring, så det bidrar godt til læringen. Dessuten virker det som det er en fin gjeng som kommer godt overens.


Ny medarbeider, ny styrke i trafikkavdelingen

I midten av september fikk vi en ny blid og kunnskapsrik kollega, faglærer Odd Kristian Hansen. Odd Kristian er en ressurs som styrker organisasjonens faglige og sosiale kompetanse. Vi ønsket å vite litt mer om Odd Kristians bakgrunn, motivasjon for å bli faglærer og forventninger.

Faglærer Odd Kristian Hansen

Kan du fortelle litt om din jernbanebakgrunn før du ble ansatt på Norsk jernbaneskole?

Odd Kristian Hansen - Jeg var selv aspirant i kullet 2017-2018, og hadde da praksis på Jaren. Etter eksamen ble jeg stasjonert på Hamar, og fikk også praktisert såvidt på Solørbanen. Etter et år på Hamar søkte jeg meg tilbake til Jaren for å kunne tjenestegjøre mer på strekning med togmelding. Jeg har dermed fått prøvd meg på forskjellige driftsformer og tilhørende variende utfordringer, som har vært veldig lærerikt.

Kan du fortelle litt om din motivasjon til å søke på stillingen som faglærer for trefikkopplæringen?

Odd Kristian Hansen - De mest spennende dagene for meg som txp var de hvor det skjedde mye, og jeg måtte stå på litt ekstra. Jeg visste at faglærerstillingen ville innebære et jevnt høyt aktivitetsnivå, og at jeg ville bli utfordret på nye områder, samtidig som jeg kunne bygge videre på egen kompetanse. Samtidig har det blitt nevnt mer enn en gang tidligere at jeg kanskje egentlig skulle vært lærer, så da var dette en gyllen anledning for meg.  

Hvordan har de første dagene som ansatt på Norsk jernbaneskole vært?

Odd Kristian Hansen - Det har vært veldig god dialog med ledere og kolleger. Jeg har følt meg som en del av teamet allerede før jeg hadde min første arbeidsdag. Det har vært mye å sette seg inn i, men den støtten jeg har hatt i kollegaene har uten tvil bidratt til en veldig behagelig overgang. Samtidig er det jordnære folk med en god dose humor jeg har hatt med å gjøre, og da blir det litt ekstra gøy å være på jobb!

Hva er det viktigste for at du skal trives på jobb?

Odd Kristian Hansen - Det å føle at man utgjør en forskjell er viktig for meg, da har man litt ekstra giv til hver arbeidsdag. En åpen og oppriktig dialog mellom ansatte er også noe jeg søker etter, da det gjør det sosiale på jobben så mye bedre. Og som nevnt, utfordringer! Det er litt ekstra gøy når føler man mestrer nye oppgaver og gjerne også får positiv tilbakemelding etter noe som krever en ekstrainnsats

Minst tre grunner for at man burde søke stillingen som faglærer for trafikkutdanninger

Odd Kristian Hansen -Du får muligheten til å bruke deg selv som person på en allsidig måte, og utfordre deg selv på mange områder.

Du blir bedre kjent med større deler av jernbanen gjennom elevene, og får gjennom dem også reflektert over flere synspunkter, noe som er kjempeinteressant.

Norsk jernbaneskole er en solid arbeidsplass med gode arbeidsvilkår og med kollegaer som tar vare på hverandre, så det er bare å søke!

Trafikkavdelingen skal ansette to faglærere til. Er du interessert i stillingen og er fristet til å bli en del av et godt sammensatt og trivelig team? Ta gjerne kontakt med avdelingsleder, Tormod Snekkerhaugen. Vi gleder oss til å høre fra deg.