Jernbaneskolen åpner gradvis

Norsk jernbaneskole åpner gradvis og kontrollert fra og med 10. august

Vi jobber kontinuerlig med smitteverntiltak og følger retningslinjene fra myndighetene. Vi oppfordrer alle til å holde avstand, hyppig håndvask og ta hensyn til sine omgivelser.

Det vil for enkelte undervisningsløp tilrettelegges for digital gjennomføring, med nødvendige tilpasninger.

Vi jobber med å kartlegge konsekvenser og komme ut med alternative løsninger. Det søkes om dispensasjoner for kritiske sikkerhetsgodkjenninger.

Les mer om dispensasjon fra kompetansekrav https://trv.banenor.no/kkdisp/

Bane NOR har også i nåværende situasjon søkt DSB om 6 måneder dispensasjon for FSE kurs.

Vi oppdaterer løpende informasjon også på våre Facebook sider.