Innholdsrike personaldager med fokus på åpenhet, vekst og psykisk helse

De siste par dagene har Norsk jernbaneskoles ansatte hatt personalsamling. Det ble et fullpakket program med interessante diskusjoner, mye læring, og besøk fra både kunnskapsrike kolleger i Bane NOR og en inspirerende foredragsholder og motivator.

Sommerferien er over og Norsk jernbaneskoles ansatte er tilbake på jobb med to engasjerende personaldager på agendaen. Det ble spennende dager hvor vi satte søkelyset på samhold, læring og utvikling.

Samlingen startet med en engasjerende workshop ledet av skolesjef Therese Sørensen, hvor vi jobbet aktivt med betydningen og viktigheten av Bane NORs verdier som retningslinjer for vår atferd.

Fargerik engasjement i arbeidet med Bane NORs verdier.jpg

Vi lærer av hverandre

Vi var heldige og fikk besøk av mange engasjerte kolleger fra ulike avdelinger i Bane NOR som delte med oss verdifull informasjon og kunnskap:

  • Yvonne Nabben presenterte utviklingen i prosjektet for etablering av en helhetlig HR-suite som vil møte våre nåværende og fremtidige behov for systemstøtte.
  • Astrid Kalland og Elisabeth Mona delte viktig informasjon om HMS, jobbnærvær og IA-avtalen.
  • HR-direktør Beate Hamre Deck formidlet på en reflekterende måte viktigheten av kompetanseutvikling i Bane NOR, med fokus på Norsk jernbaneskoles rolle i dette arbeidet.
  • Vibeke Tegneby presenterte tjenestene som Servicesenteret i Bane NOR tilbyr for å hjelpe ansatte.
  • Norsk jernbaneskoles kvalitetsrådgiver Françoise Thorkildson informerte oss om utviklingen i kvalitetsarbeidet.
  • Rune Løkke lærte oss hvordan vi kan jobbe smart i samhandlingsplattformen SharePoint Online.

 

Vi tar psyken på alvor

Flere blir sykemeldt på grunn av psykiske lidelser. Mange ledere og ansatte synes det er vanskelig å snakke om psykisk helse. Tradisjonelt sett har dette alltid vært et ganske tabubelagt tema. Som leder er det viktig å forstå at mennesker lever hele liv og at belastninger hjemme vil kunne påvirke arbeidsinnsatsen og omvendt.

Ledelsen på Norsk jernbaneskole satte mental helse høyt på agendaen og inviterte Jimmy Westerheim, grunnleggeren av The Human Aspect-stiftelsen, til å holde et foredrag om psykisk helse på arbeidsplassen. The Human Aspect jobber hver dag for å fremme kunnskap og åpenhet rundt mental helse gjennom sitt gratis digitale livserfaringsbibliotek.

Jimmys inspirerende formidlingsevne og smittende engasjement satte i gang mange refleksjoner og tanker hos medarbeidere.

Vi har startet praten om mental helse og vi er veldig stolte av det. Det er viktig å se mennesket i sin helhet. Åpenhet gjør det lettere å være i jobb og lettere å legge til rette for en god arbeidssituasjon.


Jimmy Westerheim forteller viktigheten av å ha en åpenhetskultur.jpg

Personaldagene har satt i gang en viktig prosess. Ved å være åpne, engasjerte, respektfulle og nyskapende, skal ansatte fra Norsk jernbaneskole jobbe videre med merverdiskapning, kompetanseutvikling og et godt og trygt arbeidsmiljø.