Hva skjer på Norsk jernbaneskoles trafikkavdeling?

Vi feirer resultatene fra 2019 og er klare for nye og spennende utfordringer i 2020. Vårt fokus er kontinuerlig forbedring og vi bruker aktivt erfaringsbasert læring i vårt arbeid.

Et tilbakeblikk på 2019

Trafikkavdelingen tilbyr kurs og opplæring bestilt av Kunde og trafikk i Bane NOR. Vi har hatt et travelt år preget av høyt arbeidstrykk og gode resultater både faglig og sosialt.

I perioden august-september 2019 har fikk vi en toglederklasse med 18 studenter og 40 togekspeditørstudenter fordelt på to klasser. Toglederopplæringen ble avsluttet i desember 2019 og alle studentene besto opplæringen. Togekspeditørutdanningen varer frem til mai 2020. Alle txp-studentene gjennomførte den første modulen ‘Grunnleggende trafikkstyring’ med gode resultater.

I tillegg har vi avholdt to veiledningskurs for txp/togledere, der kommunikasjon og læring, undervisningsmetoder og læringsstrategier, ble vektlagt.

Faglærerne våre har også undervist på skolens andre fagavdelinger og lokomotivførerutdanningen i trafikk-faglige emner. I tillegg har vi gjennomført kurs for de nye faglærer hvor nødvendig opplæring innenfor systemer, arbeidsmetoder, verdier og pedagogikk har blitt gitt.

Vi er opptatt av nyhetsformidling og har bidratt aktivt med relevant innhold til hjemmesiden med fire nyhetsartikler i løpet av 2019.

Norsk jernbaneskole ansatte fire nye faglærere, og trafikkavdelingen består nå av syv ansatte; 1 avdelingsleder (tidligere fagsjef for toglederopplæring), 1 fagsjef for togekspeditøropplæring, 1 koordinator for trafikkopplæring og 4 faglærere.

Ansatte på Norsk jernbaneskoles trafikkavdeling

Tanker fra en glag ferdigutdannet togleder

Kjetil Tømmerås er en av studentene som besto toglederopplæringen med oppstart høst 2019. Han deler noen tanker om hvordan han opplevde sin læringsperiode på Norsk jernbaneskole.

Hvordan trivdes du med toglederopplæringen?

- Det har vært hektisk med mye å sette seg inn i på kort tid. Bra samhold hos oss aspirantene og godt samarbeid med Norsk Jernbaneskole har gjort at jeg har trivdes godt under toglederopplæringen.

Hvordan opplevde du informasjonen, oppfølgingen og veiledningen fra Norsk jernbaneskole?

- Informasjonen, oppfølgingen og veiledningen fra Norsk Jernbaneskole har hele tiden vært bra.

Hvorfor valgte du toglederopplæring?

- Fin karrieremulighet etter å ha jobbet som Txp noen år. Får også bedre forståelse av det totale bildet med trafikkstyring ved å gå igjennom en toglederutdanning. Absolutt bra kompetansepåfyll og nye jobbmuligheter.

Beskriv din erfaring som toglederstudent med en setning:

- Kort og hektisk periode med mye å lære, samtidig en veldig interessant 

Kjetil Tømmerås

Nytt år, nye muligheter

Det nye året er godt i gang med spennende arbeidsoppgaver som gir merverdi til opplæringen vi tilbyr til våre kursdeltakere og studenter.

Togekspeditørutdanningen har utviklet seg med å iverksette systematisk praksis i modelljernbanen. Dette vil gi studentene bedre innsikt og forståelse av faget. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra studentene som trives veldig godt med denne nye endringen.

Praksis i modelljernbanen

Vi har fått et nytt toglederkull med seks studenter som uteksamineres i mai 2020. Magnus Tangen er deres hovedfaglærer i opplæringsperioden. Teoriundervisningen foregår på Campus Nyland, og simulatorundervisningen skal avholdes på Norsk jernbaneskole.

Nye toglederstudenter sammen med faglærer Magnus Tangen

Trafikkavdelingen er godt i gang med å planlegge årets periodiske togledertrening og vi gleder oss til å ta imot landets togledere på etterutdanningskurs.

Har du lyst til å jobbe sammen med et flott team som respekterer, stoler på og bryr seg om hverandre? Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Tormod Snekkerhaugen for en uformell prat.