Norsk jernbaneskole ønsker velkommen tilbake!

Etter en annerledes vår var vi forberedt på at høsten kunne bli utfordrende, og det løsningsorienterte teamet på Norsk jernbaneskole tilpasset seg raskt utfordringer knyttet til antall, avstand og generelt smittevern.

Kursvirksomheten er godt i gang med rekordstore kull for TXP og ekstra kull togledere. Det er mange utfordringer som må løses fortløpende, og vi merker en usikkerhet både hos instruktører og deltakere ift. reise og smittefare. Norsk jernbaneskole tar sikkerheten på alvor, vi overholder to meters avstand i klasserom, og vi begrenser antall deltakere i praktisk øving for å ivareta smittevern.

Digital læring står sentralt i vår forretningsutvikling, og vår eminente rådgiver Thea Pedersen Ballangrud har motivert oss til å ta kvantesprang. Godt samarbeid mellom fagressurser og vår spesialist Thea har gitt en boost i bruken av digitale medier og skapt nye læringsopplevelser. Planlegging, forberedelse og samspill er nøkkelord for å skape god e-læring, og gjennom en bratt læringskurve har mye ny innsikt blitt tilført. Her er det bare å følge med på hva som kommer.

Sommeren har vært hektisk for en del av våre kolleger som har bidratt i testing og utvikling det nye kursadministrasjonssystemet som er en del av Bane NORs nye HR-suite Driv. Med stort engasjement og vitebegjærlighet har de prøvet, testet og gitt tilbakemeldinger. Driv skal erstatte flere systemer som NJ benytter i dag, og vil sikre nye brukeropplevelser for våre kunder og medarbeidere. Våre koordinatorer som har vært involvert, forteller at vi kan se frem til en mer effektiv og oversiktlig arbeidshverdag.

Norsk jernbaneskole har fått flere nye kolleger denne høsten, og vi har nå dekket opp behovet for faglærere innen Trafikkopplæring og Signalfag. De nye er: Simen Haldorsen Solholm (faglærer trafikk), Lars-Erik Børli (faglærer signal), Øystein Nymoen Myro (faglærer trafikk), Stein-Olav Stagrim-Kjær (faglærer trafikk).

Nye i Trafikk og Signal.jpg

Nye faglærere ved Jernbaneskolen. Fra venstre: Simen Haldorsen Solholm (trafikk), Lars-Erik Børli (signal), Øystein Nymoen Myro (trafikk), Stein-Olav Stagrim-Kjær (trafikk)

Vårt øvingsanlegg på Hauerseter fikk forlenget øvingssporet i vår, og i disse dager utvides kapasiteten med to klasserom. Dette åpner for økt aktivitet med blant annet kurs for Hovedsikkerhetsvakt og KL-kompetanse for energimontører. I tillegg letter det på trykket i forhold til arealbehovet som smittevernreglene krever.

NJs Signalfag er i godt driv ledet av ny avdelingsleder Klas Aarlid. Det skjer en rivende utvikling i måten teamet leverer et markedsorientert kurstilbud. Samtidig pågår et tett samarbeid opp mot ekspertgruppen for signalfag, som har analysert kurstilbudet over tid og etablert en behovsanalyse som fremmer gode innspill og tydelige forventninger til opplæring og repetisjon fremover.  

Norsk jernbaneskole er ISO-sertifisert og kvalitetsarbeid står sentralt i alle våre arbeidsprosesser. I løpet av høsten vil en ny revisjon foreligge der blant annet aktiviteter knyttet til håndteringen av Covid-19 pandemien vil stå sentralt.

Hovedvirksomheten vår skjer på Jernkroken, men også Hauerseter og Nyland vil være sentrale når vi kjører opplæring. I tillegg vil Teams fortsatt være en god kanal for teoriundervisning innen alle fagområder. Gjennomføringen av FSE kurs har blant annet høstet mye ros fra våre kunder.

Den 10. oktober stenges eksisterende kursadministrasjonssystem pga. overgangen til Driv. I perioden frem til midten av november vil systemetikke være åpent for påmeldinger. Vi oppfordrer derfor om god planlegging, også internt i Bane NOR slik at vi sikrer en best mulig logistikk knyttet til høstens kurs.

Vi gleder oss til en spennende, trygg og innholdsrik høst. Ta vare på hverandre.