Informasjon om ny kursportal 16. september 2020

Påmeldinger til kurs høsten og vinteren 2020 må skje i dagens portal innen 10. oktober.

I desember 2020 lanseres en ny kursportal som skal brukes av alle som tar kurs gjennom Norsk jernbaneskole. Jernbaneskolen har som mål å være en profesjonell og fremtidsrettet læringstilbyder som i økende grad tar i bruk digitale verktøy. Moderniseringen er et ledd i Bane NORs oppdatering av HR-systemstøtte, hvor sky-teknologien SuccessFactors er valgt som plattform.

10. oktober er frist for påmelding til kurs i 2020. Systemet stenges når informasjon flyttes fra dagens kursadministrasjon til nytt system før eksisterende løsning avvikles

Hva betyr endringen for meg nå? 

Før vi lanserer den nye kursportalen, oppfordres alle kunder og deltakere til å gjøre en innsats for å sikre at mest mulig oppdatert informasjon overføres til det nye systemet. Bidra til dette gjennom å:

  1. Melde deg på kurs for 2020 innen 10. oktober
  2. Oppdatere personlig informasjon i dagens system; følg veilederen som ligger i margen på høyre side av teksten. NB! Desto flere deltakere som oppdaterer egen informasjon før 10. oktober, desto bedre informasjon får vi med oss over i den nye kursportalen.
    Hvis du er ansatt i Spordrift kan du se bort fra dette punktet
  3. Laste ned dine kursbevis som ligger i dagens kursportal. Les hvordan i veilederen som ligger i margen på høyre side av teksten.

Hva blir nytt?

Ny kursportal gir kunder av Norsk jernbaneskole tilgang til ett helhetlig system med felles kurskatalog. Når det gjelder innlogging, blir det en ny måte å logge seg inn i systemet på; mens dagens innlogging foregår gjennom «MinID», så vil læringsbrukere i det nye systemet logge seg på med e-post og et egendefinert passord. Mer informasjon om førstegangs pålogging kommer senere.

Les hvordan endringen treffer ulike deler av kundenes virksomhet;

For kunder (virksomheter) av Norsk jernbaneskole

Den nye kursportalen legger opp til mer standardisering og mindre spesialtilpasninger, som innebærer at Bane NOR skal behandle alle kunder likt.

Bane NOR vil tilby kunder å opprette en «læringsadministrator» i systemet. Denne rollen kan oppdatere og vedlikeholde data for sine respektive ansatte. Læringsadministratoren kan se status på kurs, opplæring og sertifiseringer for sine egne ansatte. Ledere kan også melde egne ansatte på kurs.

Kunder må selv ha interne prosesser og godkjenningsrutiner for hvilke av deres ansatte som melder seg på hvilke kurs når.

For kursdeltakere på Norsk jernbaneskole:

I tillegg til en oversiktlig kursportefølje, vil kursdeltakere få automatisk varsel når kurs og sertifiseringer er på vei til å utløpe. Videre legger den nye kursportalen opp til mer selvbetjening og ansvar for å ajourholde egne opplysninger. Dette innebærer at alle kursdeltakere selv har ansvar for å oppdatere egen informasjon i kursportalen,som kontaktinformasjon, arbeidsgiver, egen leder, påmelding og avmelding.

Hvor finner du informasjon om ny kursportal

Vi oppfordrer alle til å følge med på informasjon som publiseres på https://www.banenor.no/norsk-jernbaneskole/. Her vil vi også legge ut informasjon om hvordan man tar i bruk det nye systemet, når det lanseres. Følg gjerne også med på Norsk jernbaneskoles Facebook og LinkedIn sider

Har du spørsmål til dette, ta kontakt med post@jernbaneskolen.no