Norsk jernbaneskole får ny kursportal

I slutten av november lanseres Bane NOR og Norsk jernbaneskoles nye kursportal for jernbanesektoren

Hvert år tar tusenvis av medarbeidere i jernbanesektoren utdanning og kurs gjennom Bane NOR og Norsk jernbaneskole.

Den nye kursportalen er en del av Bane NORs og Norsk jernbaneskoles arbeid for å profesjonalisere og modernisere seg som kompetanseleverandør for jernbanesektoren. Sky-teknologien SuccessFactors er valgt som plattform for den nye kursportalen.

Alle påmeldinger til kurs i 2021 foregår i den nye kursportalen, som lanseres i slutten av november. Kurskalender for 2021 publiseres sammen med ny kursportal.

Hva betyr endringen?

Ny kursportal betyr at alle som benytter seg av utdanningstilbudet til Bane NOR og/eller Norsk jernbaneskole får tilgang til ett helhetlig system med felles kurskatalog. Gjennom tydelige varsler og et oversiktlig brukergrensesnitt, gir den nye kursportalen bedre forutsetninger for den enkelte læringsbruker - og for virksomheter - til å følge opp og planlegge opplæring.

Alle læringsbrukere i det nye systemet logger seg inn med e-post og et egendefinert passord. «MinID», som dagens portal for Norsk jernbaneskole bruker, opphører. Mer informasjon om førstegangspålogging kommer i forbindelse med lansering.

Alle må oppgradere sin profil ved første innlogging i ny kursportal. Ansvar for oppdatering av kontaktinformasjon, ny arbeidsgiver osv. er hos hver enkelt læringsbruker.

Informasjon for kunder av utdanningstilbudet ved Bane NOR/Norsk jernbaneskole (virksomheter)

Ny kursportal legger opp til mer standardisering og mindre spesialtilpasning, i tråd med Bane NORs mål om å behandle alle som benytter utdanningstilbudet likt.

Kunder må selv gjøre kjent interne prosesser og godkjenningsrutiner for kurspåmeldinger fra egne ansatte. Informasjon om læringsbrukere lagres i henhold til Bane NORs personvernerklæring og bestemmelsene i GDPR.

Informasjon til kursdeltakere på kurs/sertifiseringer i regi av Bane NOR og Norsk jernbaneskole (personer):

Alle kursdeltakere får tilgang til en oversiktlig kursportefølje, som publiseres når ny kursportal lanseres i slutten av november. Kursportalen sender automatisk ut varsel med frister når kurs og sertifiseringer med utløpsdato går ut. På denne måten ønsker vi å gjøre det enklere å holde oversikt over læringsbehov og -historikk.

Kursdeltakere har selv ansvar for å oppdatere sin personlige profil med gjeldende kontaktinformasjon, arbeidsgiver, ansvarlig leder, samt påmelding og avmelding. Brukere av Bane NOR/Norsk jernbaneskoles kurstilbud står personlig ansvarlig for å dekke kurskostnader for kurs de melder seg på. Det er derfor viktig å alltid ha oppdatert informasjon om egen arbeidsgiver. Vi forutsetter at det er en dialog mellom kursdeltaker og arbeidsgiver (personalleder)før man melder seg på kurs.

Informasjon om læringsbrukere lagres i henhold til Bane NORs personvernerklæring og bestemmelsene i GDPR.

Hvor finner du informasjon om ny kursportal

Følg med på https://www.banenor.no/norsk-jernbaneskole/. Her legger vi ut informasjon og brukerveiledninger for det nye systemet.

Følg gjerne også med på Norsk jernbaneskoles Facebook og LinkedIn sider for å få siste nytt om den nye kursportalen

Har du spørsmål? Ta kontakt med post@jernbaneskolen.no