Klasseromskurs eller fjernundervisning

Ja takk, begge deler!

Vi lærte på skolen at den korteste veien fra punkt A til B er en rett linje, men i den praktiske verden kaller vi den korteste veien for «snarvei» i stedet for rett vei, og anbefaler den som regel ikke.  Vi lærer oss å skille mellom snar og smart. Den siste tiden derimot, har vi måttet finne balansen mellom disse to fremgangsmåtene i vår arbeidshverdag. Vi har vært snare med å tilpasse oss det økende behovet for en mer digital arbeidshverdag, men også hatt en smart tilnærming til de utfordringene som har testet oss på flere måter. En ting som er sikkert, er at vi har hatt en bratt læringskurve, og til tross for dette har det ikke vært stopp i produksjonen. I likhet med tog på skinner har arbeidsoppgavene gått etter tiltenkte planer uten å skape for store problemer og friksjon.

Fjernundervisning på Teams - Foto: Norsk jernbaneskole
På Norsk jernbaneskole har både kursdeltakere og instruktører hatt forskjellige tanker og tilbakemeldinger på arbeidsverktøy og metoder som har blitt tatt i bruk. Etter at regjeringen erklærte situasjonen som under kontroll for en kort stund siden, har vi nok alle tenkt tanken på hva som venter oss i fremtiden. Vi har alle hatt erfaringer som tilsier at vi ikke kan fortsette med de samme tilpasninger vi har hatt i denne unntakstilstanden, fordi disse løsningene ikke kom til oss i form av naturlig evolusjon, men ble påtvunget på grunn av unormale forhold. Å akseptere disse som normale vil derfor virke unaturlig for mange. Derimot har vi nå erfart en god del, og nye metoder å jobbe på i den grad at det å gå tilbake til den gamle normalen vil heller ikke virke gunstig. Vi er nok i en usikker fase av teknologisk evolusjon, hvor både verktøy og tankegangen vår med hensyn til deres behov er under endring. Vi går nok imot en ny normal, men hva denne normalen blir, er kanskje litt tidlig å forutse.  

Opplæringsleder Per Nygaard underviser i klasserom - Foto: Norsk jernbaneskole
Seksjonen Elkraft og elsikkerhet hos Norsk jernbaneskole satser på å være både snar og smart i fremtiden, og vil tilby både klasseromskurs og digitale kurs. Ikke alle kurs hører hjemme på dataskjermer og noen kurs er bedre som fjernundervisning enn i klasserom. Vi satser på en balanse slik at vi ikke mister de beste elementene fra to verdener og erfaringer vi har gjort.

De siste dagene har det vært en følelse av sunne tilstander hvor vi har hatt flere kurs med normal avstand mellom et normalt antall deltakere i klasserom. Følelsen av å kunne snakke til kursdeltakere i klasserom er uslåelig på mange nivåer, noe våre instruktører har savnet lenge. Vi har fremdeles mange FSE kurs via fjernundervisning denne sesongen, men satser på igjen å se deltakere i klasserom etter jul.

Mer på skinner setter mindre spor - Foto: Norsk jernbaneskole
En annen lærdom vi har fra skoletiden vår er at strømmen velger alltid den letteste veien med minst motstand. Derimot har erfaringer vist oss at strømmens veier iblant er uransakelige. Det er i alle fall et svar vi velger å gi når vi ikke klarer å bli kloke på feil forårsaket av strøm. En ting som er sikkert, er at strøm på avveie skaper trøbbel og hodebry, noe vi alle ønsker å unngå. Til en viss grad kan vi mennesker ha samme atferd som strøm hvor også vi ønsker veier og metoder med minst mulig motstand i utgangspunktet, men tar likevel forskjellige veier for å oppnå de målsettinger vi bestemmer oss for. Den snareste veien vil ikke nødvendigvis være den smarteste.

Uansett klasseromskurs eller fjernundervisning, så skal vi levere god kvalitet på våre kurs og forsikre oss at våre kursdeltakere skal kunne ivareta elsikkerheten når de jobber i eller nær ved Bane NORs elektriske anlegg.