Jording i elektrisk jernbane

Et godt jordingsanlegg er, med noen unntak, avgjørende for el-sikkerheten i ethvert elektrisk anlegg. Norsk jernbaneskole holder kurs i el-sikkerhet

Et godt jordingsanlegg er, med noen unntak, avgjørende for el-sikkerheten i ethvert elektrisk anlegg.

Den gulgrønne lederen er viktig for el-sikkerheten.jpg

I elektrisk jernbane må kombinasjonen elsikkerhet, forstyrrelse av togdeteksjon og begrensning av returkretsens utstrekning ivaretas.

Feil, eller feil utført, jordingsanlegg kan medføre at signalanlegg gir rødt lys. Feil kan også føre til at tilgjengelig skinnepotensial (spenning mellom kjøreskinner og jordsmonn) gir berøringsspenninger ut over tillatte verdier.

Et jordet gjerde kan forstyrre togdeteksjon.jpg

Som om ikke dette er nok; også gjerder, fundamenter, filterimpedanser, overbyggingens kvalitet (skinnefester, skjøter, sviller, ballast), midlertidige konstruksjoner m.m. kan bidra til feil.

Filterimpedans har også en rolle i jordingsanlegg.jpg

Tror du dette er noe du bør vite noe mer om? Meld deg på kurset «Jording i elektrisk jernbane» da vel!

Kurset består av en e-læringsdel (ca. 3 timer) og en samlingsdag. Nærmere opplysninger får du via jernbaneskolens nettsider eller ved å sende en e-post til: elkraft-nj@banenor.no