Jernbaneskolen stengt

Norsk jernbaneskole iverksetter de nye retningslinjene fra nasjonale myndigheter som innebærer at undervisning ved skolen stenges fra og med fredag 13. mars. til og med 13. april

Det vil for enkelte undervisningsløp tilrettelegges for digital gjennomføring, med nødvendige tilpasninger.

Vi jobber med å kartlegge konsekvenser og komme ut med alternative løsninger. Det søkes om dispensasjoner for kritiske sikkerhetsgodkjenninger.

Les mer om dispensasjon fra kompetansekrav https://trv.banenor.no/kkdisp/

Bane NOR har også i nåværende situasjon søkt DSB om 6 måneder dispensasjon for FSE kurs.

Vi oppdaterer løpende informasjon også på våre Facebook sider.