Enkelte forsinkelser i kurskalender

Norsk jernbaneskole publiserer kurskalender for kommende semester to ganger i året. Dette foregår normalt 1. mars og 1. november.

Av ulike grunner er publiseringen av noen av kursene for høstsemesteret 2019 blitt litt forsinket.

Vi publiserer kursene fortløpende når de er klare til påmelding, og alle kurs forventes å være klare 1. april.

Vi beklager forsinkelsen og ønsker velkommen til kurs ved Norsk jernbaneskole!